I přes nesouhlas radnice Povodí Vltavy stále plánuje výstavbu druhé plavební komory

vizualizace plavební komora

Nesouhlasný postoj samosprávy pátého městského obvodu i stavebního úřadu zatím změnu nepřinesl. Státní podnik Povodí Vltavy nadále pokračuje v přípravě výstavby druhé plavební komory na Smíchově u Dětského ostrova.

Takto by měla vypadat nová plavební komora přiléhající k východní části Dětského ostrova

Důvodem výstavby má být nedostatečná kapacita současné plavební komory. Povodí Vltavy má pro stavbu platné stanovisko EIA posuzující vliv stavby na životní prostředí i kladný posudek památkářů. Stavba by trvala dva až tři roky a vyšla by asi na půl miliardy korun. Jasno by mělo být do konce letošního února.

Podle informací ČTK zvolilo Povodí Vltavy postup takzvaného navazujícího řízení na EIA. Znamená to, že o stavbě už
nebude rozhodovat stavební úřad Prahy 5, který ji zamítl, ale vodoprávní úřad. Ten by se nemusel ohlížet na  rozhodnutí úřadu. Právě tento postup se nelíbí radnici Prahy 5, která je v tuto chvíli pouze účastníkem řízení,
a podala proti němu námitku.

Podle starosty Daniela Mazura (Piráti) není možné, aby magistrát vydal stanovisko EIA a následně stavbu povoloval
prostřednictvím svého odboru. „Náš stavební úřad by měl stavbu řešit. Počkáme, jak bude s našimi námitkami naloženo, pak se rozhodneme, co dál. Stavba komory je pro nás nadále nepřijatelná,“ uvedl Mazur.

Stavební úřad Prahy 5 zamítl výstavbu komory loni v květnu. Vycházel ze skutečnosti, že stavba je v rozporu s územním plánem. To ale dnes již neplatí. Nicméně komora by omezila využití Dětského ostrova a narušila jeho
vizuální propojení se Střeleckým a Slovanským ostrovem.

„Záměr jde proti rozvoji městské části, nechceme, aby bylo využití ostrova takto omezeno,“ řekl Mazur. Zdeněk Doležal (ODS), radní Prahy 5 pro oblast územního rozvoje, připomíná, že radnice si loni nechala zpracovat měření
emisí lodních motorů v prostoru smíchovské komory. Z výsledků vyplývá, že škodlivé emise z lodní dopravy tam mnohonásobně převyšují emise kolon automobilů a kvalita ovzduší je horší než u frekventovaných silnic.

„Příčinou je příliš benevolentní legislativa, kdy pro lodní motory platí méně přísné emisní limity a emise nejsou předmětem pravidelných kontrol,“ upozornil Doležal. Stávající komorou propluje ročně kolem 28 tisíc lodí, tedy
zhruba 80 denně.

Další informace v rubrice Fórum