MŠ Kurandové podporuje samostatné myšlení dětí

18_19_Mateřská škola Kurandové_podzim

Mateřská škola Kurandové je státní škola s kapacitou 112 dětí. Děti jsou rozděleny do čtyř věkově smíšených tříd. Již 17 let škola pracuje podle vzdělávacího programu Začít spolu.

Děti v mateřské škole se věnují i běžným činnostem v domácnosti. nechybí tedy ani vaření

V programu Začít spolu je důležitá pozitivní atmosféra a rozmanité zdroje učení. Pracujeme v takzvaných centrech aktivity, která dětem umožňují co nejvíce rozvíjet svou samostatnost a podporují vlastní aktivitu dětí. Cílem je smysluplně se učit a samostatně myslet. Vedeme děti k zodpovědnosti za vlastní činy. Věkově heterogenní třídy umožňují rozvíjet u dětí spolupráci, respekt k ostatním a vzájemné oceňování práce druhých. Je kladen důraz na individualitu dětí, na jejich potřeby a zájmy. Program ve třídě je tak přizpůsobován aktuálním potřebám a přáním dětí.

Aktivní role rodičů
Důležitou součástí programu je také intenzivní spolupráce s rodiči, která probíhá na přátelské úrovni. Rodiče se
mohou aktivně podílet na chodu školy a jsou vítanými partnery. Děti se v centrech aktivit věnují i běžným činnostem
v domácnosti, jako je vaření, pečení, Mateřská škola Kurandové Podpora samostatného myšlení dětí řezání dřeva či zatloukání hřebíků. Učí se nejen sebeobsluze, ale i samostatnosti při připravování a uklízení pomůcek.

Všechny hračky a pomůcky ve třídě jsou popsány a označeny obrázkem, jsou v dosahu dětí a mají své dané místo.
Děti si tak kdykoli dle svého uvážení mohou hrát, tvořit, zkoumat, kreslit nebo prohlížet knihy. Mateřská škola podporuje děti se speciálními vzdělávacími potřebami a pomáhá jim v jejich adaptaci a začleňování do kolektivu. K tomu jsou jim k dispozici asistenti pedagoga. V letošním roce škola získala finanční prostředky z Výzvy č. 28 Inkluze
a multikulturní vzdělávání. Z těchto finančních prostředků škola může dětem zajistit další personální podporu
v podobě dvojjazyčného asistenta.

Slavnosti škol

Mezinárodní spolupráce
Mateřská škola je také zapojena do několika projektů. Nejnovějším z nich je projekt Záhony pro školky, díky kterému škola získala dva záhony na školní zahradu. Druhým rokem tak s dětmi pěstujeme a sklízíme bylinky, hrášek, okurky, saláty, rajčata a další. Děti se učí o záhony starat, pilně zalévají a odstraňují plevel. Škola je také zapojena do multikulturního projektu Edison Little, v rámci kterého nás již několik let navštěvují cizinci z různých koutů světa.
V posledních letech to například byli studenti z Maroka, Turecka nebo Tádžikistánu. Jejich pobyt u nás ve školce je zajímavým průnikem jiných kultur, kdy se děti učí poznávat jiné zvyky a tradice, tančit, zpívat a někdy i ochutnávat exotické pokrmy. Součástí školního vzdělávacího programu je také seznamování s anglickým jazykem metodou Wattsenglish.

Slavnosti škol

Touto metodou jsou proškoleni přímo pedagogové naší školy, kteří pomocí her, písní a tanců seznamují s anglickým jazykem všechny předškoláky ve školce.

Aneta Drvotová, ředitelka školy