Spolek Dívčí hrady dohromady nabízí bohatý život na „vesnici ve městě“

Spolek Dívčí hrady dohromady2

Spolek Dívčí hrady dohromady vznikl z iniciativy několika lidí, kteří se zapojili do příprav sousedské slavnosti „Zažít město jinak“ na Dívčích hradech v roce 2017. K překvapení všech přišlo na setkání přibližně 400 lidí všech věkových kategorií.

Společně si uvědomili, že se chtějí dále setkávat, rádi se podělí o něco dobrého a že jim chybí místo pro sousedská setkání a kvalitní dětské hřiště. Také se shodli na tom, že připravované projekty výstavby nových bytových domů v ulicích Lučištníků, Kutvirtova a velké rozšíření komplexu banky ČSOB u stanice metra Radlická významně zhorší dopravní situaci v lokalitě. Po dokončení nových bytových komplexů navíc nebudou stačit kapacity zařízení mateřské
školy Kroupova nebo základní školy v Radlické ulici.

Spolupráce s radnicí
Oblast Dívčí hrady je malebná část Radlic v Praze 5, která z jedné strany ústí do Prokopského údolí a spojuje dva kopce – Dívčí hrady a Brabenčák. Lidé, kteří tam bydlí, ji sami často nazývají „vesnice ve městě“, podobně jako protější pražský kopec Na Farkáně. Lidé tu často žijí celý život a znají se se sousedy, spojuje je také mateřská škola Kroupova, kam chodí děti z jejich rodin.

Mateřinka se nachází v sedle mezi oběma kopci blízko křižovatky příjezdových cest, a je tedy přirozeným místem setkávání rodin s dětmi, ale i kolemjdoucích, kteří vystupují z autobusu na zastávce Dívčí hrady. Právě v tomto místě našli členové spolku pozemek, který je ve správě městské části Praha 5. Jednalo se o skoro neprostupnou džungli náletových stromů. Koncem roku 2017 proto spolek začal komunikovat se zastupiteli a odborem správy zeleně městské části Praha 5 o jeho kultivaci a možnosti vybudování místa setkávání s klubovnou a dětským hřištěm. Projekt byl přihlášen přihlášen do participativního rozpočtu MČ Praha 5, v hlasování občanů se umístil na třetím místě a bude realizován tento rok.

Spousta zajímavých akcí
Spolek Dívčí hrady dohromady získal pro svoji činnost základní prostředky od Nadace Via, nadace Jablotron a sponzora NET4GAS. Během roku 2018 uspořádal několik akcí pro veřejnost. Jmenujme první ročník Memoriálu Olega Svátka, akci především pro děti, kde si mohly vyzkoušet různé branné disciplíny. Všichni si tak společně připomněli Olega Svátka, hrdinu, legionáře, generála a vůdce odboje za druhé světové války, který byl přepaden u svého domu v ulici Nad Koulkou a popraven nacisty.

O Olegu Svátkovi a této akci následně odvysílala reportáž Česká televize v pořadu Z metropole. Dalšími akcemi spolku byly Drakiáda, naučné vycházky do okolí, Zažít město jinak a Vánoční setkání se zpíváním koled. Během těchto akcí se spolek často vrací právě na „plácek“ u školky. Spolek chce pokračovat ve spolupráci se zastupiteli Prahy 5 v budování a provozu komunitního parku a klubovny, ve věci občanské vybavenosti a také při řešení dopravní situace, kde jsou problémy s tranzitní dopravou a na nebezpečné křižovatce v křížení ulic Kroupova a K Závěrce.

Za Spolek Dívčí hrady dohromady,

Filip Sodomka

Kontakty:
web: www.divcihradydohromady.cz/
FB: www.facebook.com/zijemenakopci/
www.facebook.com/rodiczradlic/