Dům sociálních služeb na Neklance nabízí léčivou sílu příjemného prostředí

Aktivizace  na neklance

Dům sociálních služeb s pobytovým odlehčovacím zařízením Na Neklance 15 prošel i loni dalšími velkými změnami, které usnadnily a zefektivnily provoz domu a zvýšily bezpečí klientů. Zároveň se pro ně podařilo vytvořit příjemné stimulující a aktivizující prostředí.

Klienti, kteří sem přicházejí, ať na krátkou dobu, či na delší přechodný pobyt z důvodu potřeby odlehčení rodině pečující o seniora anebo omezení schopnosti seniora samotného se o sebe postarat, potřebují vstřícné zázemí s prvky
rodinného prostředí. Právě pocit rodinného, přátelského prostředí, vnímání a prožívání příjemných lidských
vztahů, po tom touží každý z nás. A ti, kteří sem přicházejí, to potřebují dvojnásobně. Hodně významný je pro
seniory samozřejmě i pocit perspektivy. Prostě mít se na co každý den těšit a dělat něco, co povzbudí mysl
a zaměstná smysly. Podělit se o zážitek a pěstovat radost, to je nepostradatelný moment pro práci s klienty
v odlehčovací pobytové službě.

Vlídnost a harmonie
Na základě aktivizačních programů, individuální a skupinové dlouhodobé práce s klienty se povedlo odbornému
týmu pracovníků Na Neklance vytvořit harmonizující a relaxační prostředí v souladu s principem „snoezelen“,
který nabízí bezpečné a stimulující prostředí, příjemnou atmosféru a smyslové podněty. Samozřejmě s využitím
námětů klientů samotných, ale i za přispění jejich příbuzných a známých, kteří sem za nimi docházejí na návštěvy
a svěřují svá přání a postřehy. Není jim cizí osud jejich blízkých a přátel, kteří zde pobývají. Stačí tak málo, vlídnost
vztahů a harmonie prostředí.

Klienti sobě
Na jaře minulého roku se začalo vytvářet v interiéru společenské místnosti, která je častým svědkem kulturního dění domu Na Neklance, prostředí působící na subjektivní smyslové vnímání klientů. A funguje to. Za využití zejména přírodních prvků – světla, vůní, zvuků přírody, hudby – bylo vytvořeno stimulující prostředí, které nabízí příjemnou atmosféru a rozvíjí smyslové podněty klientů.

Sounáležitost a nadšení klientů, kteří pochopili smysl této práce a záměru, jsou velmi podnětné nejen pro klienty,
ale i pro odborný personál. Klienti se sami zapojili do tvorby zelené stěny, oslovila je potřeba obklopit se a spojit s přírodou a rostlinami. Sázení pokojových květin a práce s hlínou je potěšily a zaktivizovaly k výrobě přírodních doplňků pro radost, ale i pro náš dům. Mnohým navodily vzpomínky na jejich zahrádku, kterou měli doma a mohli na ní pěstovat různé rostliny. Relaxační atmosféru doplnily i prvky „terapie světlem“, která simuluje a navozuje příjemnou atmosféru „rodinného krbu“ s využitím lávových lamp a příjemných barevných světelných efektů hřejivých tónů a relaxačního parafínového tubusu v místnosti. Klienti využívají k posezení pohodlná křesla s ergonomickou úpravou.

V kteroukoli denní dobu se tady schází na kus řeči, luští křížovky, rádi zde usedají s přáteli a příbuznými a nechávají na sebe působit klidovou atmosféru místnosti. Jak se nám sami svěřují, „léčí se“ a odblokovávají si zde své úzkosti a strachy, se kterými sem někteří přicházejí. Dokonce se tady naučili i plánovat, na co se těšit. Vznikla zde řada přátelství mezi klienty, kteří se tady naučili scházet a vzpomínat na staré časy, čtou se tu knihy a diskutují se různá témata z kultury, historie, umění, sportu, ale samozřejmě i z politiky. Nechávají se tu ale i unášet zvuky přírody a relaxační hudbou.

Aktivizace zájmu o okolí
A opět nám praxe ukazuje, že komplexní péče o seniory by měla zahrnovat i speciálně upravené prostředí, které příznivě působí na jejich zdraví, uvolňuje, uklidňuje, odstraňuje strach, vnitřně organizuje, vyvolává pocit jistoty, odbourává pocit osamocení, ale současně aktivizuje a u mnohých probouzí znovu zájem o dění okolo sebe. To je podstata, naučit se znovu prožívat a zpříjemnit si každou chvilku v životě. A v tomto směru jsou v pobytové odlehčovací službě Na Neklance klientům zase o něco blíž, což oceňují oni sami, ale i jejich rodiny a známí, kteří je v zařízení navštěvují.