Jedinečná Ringhofferova deska sklízí úspěchy

ringhoffer deska

Za umělecky unikátní označil sochař a pedagog Pavel Karous pamětní desku Františka II. Ringhoffera v reportáži s názvem „Pod svícnem je největší tma. Jak povznášející je okolí Streamu na pražském Andělu?“.

Vznik pamětní desky, která má podobu vlakových nárazníků (technicky správně řečeno „narážecího ústrojí“), iniciovala a financovala pátá městská část. Jejím autorem je Jakub Grec, odhalena byla loni v dubnu.

„Pomníky tohoto typu jsou jedinečné, jejich prostřednictvím máme možnost připomenout si historii a seznámit se s významnými osobnostmi se Smíchovem navždy spojenými,“ řekl mimo jiné při slavnostním odhalení radní Lukáš
Herold (ODS).

Pavel Karous desku „našel“ a zařadil do jednoho z dílů nového pořadu Vetřelci a volavky, v němž na Stream.cz mapuje výtvarné umění ve veřejném prostoru. Deska je umístěna na fasádě někdejší tovární haly Ringhofferových závodů („Tatrovky“) na Smíchově. Průčelí bývalé tovární haly Ringhofferových závodů nesoucí prvky industriální
architektury pochází z doby kolem roku 1900.

Autorem je sochař a restaurátor Jakub Grec. Právě jeho umělecké pojetí Karous vyzdvihuje: „Grec si všiml, že
okna tovární haly z konce 19. století vypadají jako vagony zezadu a dodělal nárazníky, což dohromady působí
jako vagony, které se tady vyráběly.“

„Když jsem se podíval na okno haly, ihned mě napadlo, že svým profilem připomíná koncový obrys vagonu. Možná to byl od počátku Ringhofferův záměr, nechat takto okna pro vagonku vyprojektovat? Každopádně já jsem pod okno do tvořil nárazníky a rozteč mezi nimi je vyplněna textem,“ vysvětlil výtvarné pojetí desky Grec při jejím slavnostním odhalení.

Průčelí dnes tvoří kulisu OC Nový Smíchov, je kulturní památkou a zároveň součástí památkové zóny Smíchov. Spolu s reprezentativní vilou (na opačné straně areálu) je poslední připomínkou továrního komplexu, který podlehl demolici na konci 90. let 20. století. František II. Ringhoffer (28. 4. 1817 – 23. 3. 1873) byl někdejší starosta
Smíchova, poslanec Českého zemského sněmu, ale především zakladatel Ringhofferových závodů – světově
proslulého továrního areálu na výrobu železničních vagonů.

Ringhoffer koupil pozemky na Smíchově v roce 1852 a postupně vybudoval rozsáhlý areál továrny na železniční vagony. Smíchovská továrna byla v roce 1946 na základě Benešových dekretů znárodněna a stal se z ní národní podnik Tatra, v roce 1963 byl začleněn do struktury oborového podniku ČKD Praha. V Tatrovce se od začátku 60. let
vyráběly legendární tramvaje T3 – nejpočetněji vyráběný tramvajový vůz na světě.