Jaký osud čeká železniční most?

železniční most lávka

V posledních týdnech je právě železniční most často zmiňovanou stavbou, o jejímž osudu se stále rozhoduje. Pražští památkáři si nechali od uznávaného Kloknerova ústavu ČVUT vypracovat studii, která jasně ukázala, že je most v bezpečném provozuschopném stavu maximálně ještě pět let.

„Na základě výsledků studie Kloknerova ústavu byl osloven v této souvislosti švýcarský profesor Eugen Brühwiler, který je největší kapacitou v oblasti nýtovaných konstrukcí,“ uvedl radní pro dopravu Prahy 5, Ing. Jan Panenka (ODS).

Podle výsledků studie by tedy mělo dojít ke zbourání mostu, což se nelíbí jak samotným památkářům, tak ani občanům, kterým lávka na tomto mostě zjednodušuje každodenní cestování. Památkáři tak postupně ztrácí naději v záchranu mostu (železniční most spojující Smíchov a Výtoň prohlásilo Ministerstvo kultury za kulturní památku 8. prosince 2004). Most lze totiž opravit jen z malé části. Technický stav železné konstrukce je zcela nevyhovující z důvodu silné koroze.

Na samotném mostě jsou v pořádku pouze tři zděné pilíře, na kterých most stojí. Ty by mohly být zachovány. Samotná konstrukce mostu by byla snesena a nahrazena replikou. Částečná oprava mostu by byla velmi nákladná a navíc by prodloužila životnost mostu přibližně o třicet let. V případě usazení nové konstrukce na stávající pilíře by však most zaručil bezpečnou průjezdnost až na celé století. Podle informací Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) by postavení repliky mostu bylo možné v letech 2022 až 2024.

„Je to více než rok, co se zřítila trojská lávka spojující Troju a Císařský ostrov. Je nutné si uvědomit, že dokončením stavby to nekončí, ale je potřeba pravidelně kontrolovat technický stav mostů, aby již nedocházelo k podobným tragédiím,“ dodává Panenka.

SŽDC má k dispozici návrh nové podoby železničního mostu od společnosti Sudop, který počítá s rozšířením o třetí kolej. Pro rozvoj metropolitní dopravy je zásadní přidání další koleje. Ta by pomohla odlehčit už tak přetížené silniční dopravě.

Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) má nyní za úkol právě ve spolupráci s SŽDC vymyslet způsob, jak upravit předmostí na Výtoni tak, aby bylo možné most rozšířit o jednu kolej a umístit tam zastávku.

 

 Železniční most

Jedná se o soubor železničních mostů na trati Praha hl.n.- Praha Smíchov, který je tvořen pěti částmi a byl postaven v roce 1901. Soubor mostů představuje vysoce hodnotnou technickou stavbu zbudovanou v duchu pozdního klasicismu, dokládá kontinuitu tohoto stavitelství od 50.let 19.století do počátku století 20.

Historie

Železniční most pod Vyšehradem byl vybudován roku 1901 podle projektu firmy bratří Prášilů. Nahradil starší příhradovou konstrukci z roku 1871 vytvořenou ze svářkového železa nevelké pevnosti. Nejprve byly vybudovány nové pilíře. Ocelové poloparabolické pole vyrobily předem mostárny bří Prášilů a Pražská akciová strojírna z plávkového železa. Výměna konstrukce proběhla během pouhých dvou dnů pomocí lešení. Nový most byl opatřen pěšími lávkami po obou stranách. K mostu patří také kamenný viadukt na Vyšehradské straně s oblouky i přímým přemostěním. Na Výtoni sestupují pěší lávky po dvojici ocelových schodišť. Vyšehradský most se svou historickou nýtovanou konstrukcí představuje hodnotnou technickou památku.

Na Vyšehradské straně je po obou stranách mostu ocelové dvouramenné schodiště ústící na postranní pěší lávky. Na Smíchovské straně je rozšířený železniční násep zpevněn opěrnou zdí z kyklopského zdiva. Nový most, nahrazující ten původní ze svářkového železa z roku 1871, byl údajně vybudován z plávkového železa za 2 dny a 3 noci, od 30. září do 1. října 1901. Nedošlo ani k přerušení lodní dopravy. (publik. Nádraží a nádražíčka).

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/?element=15729980&sequence=41558&page=1663&action=element&presenter=ElementsResults