Žáci sbírali příběhy našich sousedů

Žáci z 5. třídy ZŠ Podbělohorská zachytili životní osud Magdaleny Kleinové

V kapli školy pro sluchově postižené v Holečkově ulici se ve středu 6. března od 16 hodin uskuteční slavnostní závěrečná prezentace projektu Příběhy našich sousedů, který dětem přibližuje vzpomínky patnácti pamětníků, jejichž životy významně ovlivnily dějinné události 20. století.

Dohromady patnáct týmů z deseti základních škol Prahy 5 sbíralo zajímavé životní příběhy osobností ze svého okolí. Šedesátka dětí od 5. do 9. třídy se díky projektu Příběhy našich sousedů stala na půl roku reportéry, kteří v doprovodu svých učitelů a pracovníků Paměti národa natáčeli vyprávění pozoruhodných osudů rozličných osobností. Žáci nejen naslouchají životním peripetiím svých pamětníků, ale také digitalizují fotografie z rodinných alb, hledají
informace v archivech a nakonec vše zpracují do textu, který je publikován v největší evropské on-line sbírce orální historie Paměť národa.

Z příběhů vznikají také rozhlasové či video dokumenty, výstavy a publikace. Některé žákovské týmy zase vytvářejí prezentace pro spolužáky, malují portréty pamětníka, nebo dokonce jeho příběh zpracují jako komiks.

Vzpomínání na minulost

Podle regionální koordinátorky pořádající společnosti Post Bellum Hany Hubkové bude letošní ročník velice
pozoruhodným souborem osobností s rozmanitými životními osudy. Žáci ze ZŠ Kořenského s panem učitelem  Borisem Hajdúkem zaznamenali vzpomínky signatáře Charty 77 Daniela Kroupy, který jim popisoval pořádání  bytových seminářů, výslechy v Bartolomějské ulici i atmosféru demonstrací v listopadu 1989.

Marek Kopelent zase děvčatům a jejich učitelce Šárce Slavičínské ze ZŠ waldorfská přiblížil vlastní obtížnou situaci, kdy byl za své názory zakázaným skladatelem a všechna svá díla tvořil jen „do šuplíku“. Slyšel je pouze tehdy, když se mu skladby podařilo prodat do zahraničí, kde je některý z orchestrů nahrál a odvysílal v rádiu.

Děti ze ZŠ Santoška pod vedením paní učitelky Evy Erbenové vyzpovídaly literárního historika a překladatele
Josefa Čermáka, který vyprávěl nejen o poutavých příhodách z dětství na česko-německém pomezí, ale i o svém  čtyřicetiletém působení v nakladatelství Melantrich.

Porota vybere vítěze

V rámci slavnostního odpoledne, které bude moderovat Barbora Kreuzerová, zasedne k hodnocení práce žákovských týmů i odborná porota ve složení Jindřich Šídlo (novinář), Vilém Faltýnek (historik) a Lucie Soukupová (pedagožka). Porota nejprve posoudí dokumentaristická díla dětí i jejich závěrečnou prezentaci před publikem a nakonec z nich vybere tři vítězné projekty. Na konci slavnostního odpoledne zástupci páté městské části zahájí výstavu k projektu Příběhy našich sousedů, která bude v následujících měsících putovat po zúčastněných školách. Celá akce je přístupná široké veřejnosti.

Od roku 2012 do ledna 2019 se do projektu Příběhy našich sousedů v celé České republice zapojilo už 661 škol se 4234 žáky a studenty, kteří zdokumentovali na tisícovku pamětnických příběhů.

Výsledné žákovské dokumenty je možné zhlédnout na webu https://www.pribehynasichsousedu.cz/