Děti z MŠ Holečkova strávily dopoledne s Městskou policií hl. m. Prahy

331720D8-100B-4588-AD76-5C6EBC9D2C1D

Praha 5 ve spolupráci s Městskou policií hl. m. Prahy pokračují v preventivně bezpečnostním projektu určeném pro děti z mateřských škol. Děti přišel přivítat radní pro sociální oblast a bezpečnost Petr Lachnit.

Během dopoledne je čekala ukázka jízdy na koních včetně překonávání nejrůznějších překážek, následovalo představení práce psovodů a prezentace technik policejního zásahu. Děti se mohly přítomných policistů na cokoliv zeptat, čehož řada z nich využila.

Na závěr obdržely děti občerstvení a drobné dárky od zástupců páté městské části.