Prodloužení výstavy o proměnách Motolského údolí do pátku 26. 4. 2019

rybníky (2)

Z důvodu velké návštěvnosti výstavy “PLZEŇSKÁ/MOTOL”, která široké veřejnosti představuje stejnojmennou urbanisticko architektonickou studii II. etapy proměny Motolského údolí, bude k vidění až do pátku 26. dubna 2019. 

Výstava byla zahájena v Malé galerii ÚMČ Praha 5, Štefánikova 13-15  již 12. února 2019 a původně měla skončit 25. března 2019. Jak již bylo výše uvedeno, pro velký zájem pokračuje do 26. 4. 2019.

„Studie je jedním ze zásadních témat budoucí podoby naší městské části a nastavuje cestu i cíl proměny Motolského údolí. Leitmotivem práce se stalo tvrzení: Motolské údolí je především krajina,“ řekl mj. radní pro územní rozvoj Zdeněk Doležal (ODS) a dodal: „Budoucí podobu Motolského údolí budou moci ovlivňovat občané, jedná se o dlouhodobý úkol, který budeme naplňovat postupnou realizací dílčích projektů.“

Vidím reálnou šanci, že by se z Plzeňské ulice mohla stát městská třída, která posílí význam údolí. Věřím, že se se studií ztotožní Institut plánování a rozvoje, který připravuje metropolitní plán. Praha 5 získala studií argument pro vyjednávání o podobě plánu pro tuto oblast. Když chcete něco kritizovat, je dobré mít v ruce návrh jiného řešení,“ řekl ke zpracované a vystavené studii spoluzakladatel studia A69 – architekti Boris Redčenkov.

Studie je k vidění v Malé galerii ÚMČ Praha 5, Štefánikova 13-15  (vstup ze strany od OC Smíchov)

  • od 12. února 2019  až do 26. dubna 2019,
  • úterý – pátek, 13:00 – 18:00 hod.

Vstup zdarma 

  • Informace z prezentace projektu Motolské údolí v Malé galerii  najdete zde.

I. etapu proměny Motolského údolí nazvanou „PLZEŇSKÁ/VRCHLICKÉHO“ z dílny A69-architekti občané přijali kladně a její realizace byla schválena RMČ Praha 5. V návaznosti na ni vzniká vize II. etapy rozvoje potenciálu údolí, již zmíněná studie „PLZEŇSKÁ/MOTOL“, která řeší proměnu západní části Motolského údolí “z periferie na město s důsledným důrazem na hodnoty v území”.

Zásadní fenomén – městská krajina podél potoka

Samotné představě o údolí předcházela řada setkání s místními občany za účelem podchycení skutečných problémů a přání obyvatel této části Smíchova. Odborníci z firmy A69-architekti rovněž využili znalostmi z I. etapy a společně se sociálními antropology ze sdružení Anthropictures následně stanovili priority a výzvy pro budoucnost Motolského údolí.

Studie pracuje se zásadním fenoménem, kterým je městská krajina podél Motolského potoka. Zelená linie má silný, avšak neobjevený rekreační potenciál. Architekti iniciují proměnu městské džungle na sportovně-společenský park celoměstského významu. V ose parku zakládají bezpečnou pěší a cyklo promenádu – cestu podél potoka, která navazuje na cestu ve svazích z I. etapy („PLZEŇSKÁ/VRCHLICKÉHO“) a zpřístupňuje nový městský park se širokým sportovním a společenským využitím.

Plzeňská ulice se mění z dopravního koridoru na zelený bulvár

Součástí navržené studie je přerod Plzeňské ulice z dopravního koridoru na zelený bulvár, lemovaný dvouřadým stromořadím. Architekti vycházejí z teze, že ulice nesmí být bariérou, ale spojnicí protilehlých zelených svahů. Neprostupné výrobní a skladové areály, lze proměnit na sérii lokálních center, která budou ohnisky služeb a zázemí pro celou lokalitu. Cílem je vytvořit vitální a funkční část Smíchova, která bude udržitelným způsobem dlouhodobě sloužit svým obyvatelům.

Zde najdete prezentaci PLZEŇSKÁ/MOTOL.

 

Níže – vizualizace A69-architekti