Kontroly proti nelegálnímu hazardu na Praze 5 pokračují i v roce 2019

30552248 - slot machine

Úředníci Prahy 5 v součinnosti s Městskou policií Prahy 5 provedli počátkem měsíce března tzv. pasivní kontrolu v 18 provozovnách, kde byl před vyhlášením nulové tolerance provozován legálně či nelegálně hazard.

Úplně zrušeno bylo 6 herních prostorů, některé z nich byly nahrazeny novými provozovnami (kadeřnictví, tetovací studio, denní bar apod.). V 8 provozovnách nebyly v době kontroly provozovány žádné hazardní hry, ve 3 provozovnách dobíhá provoz povolený Ministerstvem financí, a to s možností až do konce roku 2019. Jelikož se kontrolní skupina domnívá, že v 1 provozovně dochází k provozování nelegálního hazardu, bylo toto zjištění, podle nového zákona o hazardu, předáno Celnímu úřadu.

I když hazard z ulic naší městské části postupně mizí, Praha 5 bude nadále v kontrolách proti nelegálnímu hazardu pokračovat, a tím naplňovat nejen Programové prohlášení Rady MČ Praha 5 pro volební období roku 2018-2022 v oblasti bezpečnosti a prevence kriminality, ale i eliminovat dopady závislosti na hazardu.