Lidé diskutovali o Radlické radiále s odborníky

Radlická radiála JZM - Smíchov

V sále Zastupitelstva Prahy 5 se 14. března konala veřejná debata na téma Radlická radiála. I na ní se ukázalo, že takto významný projekt má řadu příznivců i odpůrců.

Pohled na most rampy I v MÚK Zlíchov při výjezdu ze Zlíchovského tunelu

Koncem loňského roku spatřila světlo světa magistrátem objednaná, dopravně-inženýrská studie pro oblast Barrandovský most – Dobříšská, vypracovaná Fakultou dopravní ČVÚT. „Tato studie se zabývá možnými dopady na intenzitu dopravy v již zmiňovaných oblastech a dále popisuje měkká, ale i tvrdá opatření ke zmírnění následků spuštění radiály. Upozorňuje na možné komplikace, pokud by nedošlo k doprovodným opatřením,“ sdělil radní Jan Panenka (ODS).

Prezentace se zúčastnil autor studie Petr Kumpošt, aby vysvětlil její pravý význam. Dále byli na debatu pozváni
zástupci projektantů ze sdružení Pudis – Satra, kteří celý projekt představili. Po prezentacích se dostalo i na otázky
a odpovědi ze stran veřejnosti, diskuse trvala až do pozdních nočních hodin.

O den později se konalo mimořádné zasedání Rady MČ Praha 5 k bodu „Příprava realizace stavby Radlická radiála JZM-Smíchov, stavba č. 9567, veřejně prospěšná stavba, VPS 17/DK/5 (dále RR) podpora MČ Praha 5“.

„Toto politické usnesení, které jsem připravil a byl jsem též předkladatelem, bylo koaličně projednáno a prodiskutováno na předchozích koaličních jednáních a schůzkách. Výsledkem bylo odsouhlasení tohoto usnesení, které dává jasný signál od páté městské části, že Radlická radiála zůstává prioritou dle slibů voličům, a potvrzuje programové prohlášení,“ uvedl radní Panenka.

Pro usnesení hlasovalo šest z devíti radních. Podle starosty Daniela Mazura (Piráti + SNOP 5) radnice navrhuje,
aby byla schválena nynější podoba projektu včetně souvisejících dopravních opatření optimalizace uzlů Barrandovský most a Pražský okruh tak, aby se Radlická radiála v žádné fázi nestala výhodnější trasou pro tranzitní
osobní dopravu před dobudováním Pražského okruhu.

„Téma Radlické radiály jsme již několikrát projednávali s občany a i v budoucnu počítáme s další spoluprací
veřejnosti. Počítáme s doplněním našich připomínek i připomínek občanských spolků v navazující dokumentaci
tak, aby se stavba nezdržela,“ tvrdí starosta Mazur.

Projekt radiály propojující vnější a vnitřní okruh na jihozápadě metropole je nyní v územním řízení, čeká se na vypořádání námitky systémové podjatosti. Pokračovat by se mohlo v červenci. Zhruba 5,5 kilometru dlouhá
radiála má navazovat na Rozvadovskou spojku a napojovat se na vnitřní okruh v oblasti Barrandovského mostu.
Jejím cílem je zejména svést dopravu z menších komunikací v rezidenčních oblastech. Investorem je hlavní město,
náklady jsou odhadovány na 14 miliard korun. Projekt počítá s pěti mimoúrovňovými křižovatkami a třemi tunely,
polovina trasy má vést pod zemí.