NESKÁKEJ MI POD KOLA!“ Žlutá tramvaj upozorňuje na rostoucí počet srážek chodců s tramvajemi

tramvaj neskákej mi pod kola

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) ve spolupráci s BESIPEM, ROPIDem, Policií ČR a MHMP odstartovali novou bezpečnostní kampaň „Neskákej mi pod kola!“, která je zaměřená na prevenci srážek tramvají s chodci.

Ačkoliv DPP každý rok vynakládá nemalé finanční prostředky na bezpečnostně preventivní kampaně, statistiky Drážní inspekce hovoří jasně: roste počet srážek chodců s tramvajemi. Chodci stále zapomínají na pravidlo, že TRAMVAJ MÁ PŘEDNOST na přechodu pro chodce! Důvodem přednosti tramvaje před chodci na přechodech je několika tunová váha tramvaje, což znatelně prodlužuje brzdnou dráhu vozidla.

V pražských ulicích tak od středy můžete potkat žlutočernou tramvaj, která svým polepem upozorňuje na nebezpečí srážek s chodci. Přední část tramvaje zaujme lebkou, na bocích jsou siluety obětí, které jejich nepozornost stála život. V zadní části je umístěn slogan, ze kterého zamrazí: „Pomoz mi nezabíjet!“. Cílem není obyvatele Prahy vyděsit, ale varovat před důsledky jejich nerozvážnosti.

Nejčastějšími důvody, proč dochází ke kolizím chodcům a tramvají patří nedání přednosti tramvaji na přechodech pro chodce, přecházení v těsné blízkosti před tramvají (často řidič už nemá možnost chodce zahlédnout), vstoupení do cesty právě se rozjíždějící tramvaji a nahlížení před tramvaj ve snaze přeběhnout na chodník (z protisměru v tu dobu může vyjet míjející tramvaj). Samostatnou kapitolou je nepozornost chodců se sluchátky na uších či mobilem v ruce.

Každoročně dochází k velkému počtu kolizí právě chodců s tramvají, přičemž mnoho z nich končí tragicky. Jen za loňský rok zemřelo pod koly tramvají osm osob.

 

ROK POČET SRÁŽEK TRAMVAJE S CHODCEM POČET ÚMRTÍ
2013 82 6
2014 90 4
2015 99 4
2016 75 2
2017 111 3
2018 104 8

Statistika zahrnuje úmrtí osoby do 24 hodin od srážky. Zdroj: http://www.dpp.cz/

Kontakt pro více informací: tiskoveoddeleni@dpp.cz