Zápisy do mateřinek začnou začátkem května

child-1864718_1920

Rodiče malých dětí by měli zbystřit. Zápisy do mateřských škol zřizovaných pátou městskou částí se uskuteční 2. až 3. května 2019, a to v příslušné mateřince.

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání vydá ředitel/ředitelka školy do 30 dnů od podání žádosti. O místech, termínech a době konání zápisu do mateřských na školní rok 2019/2020 bude veřejnost informována prostřednictvím webových stránek MČ Praha 5, webových stránek jednotlivých škol a také vývěskami v mateřských školách na místech k tomu určených.

MČ Praha 5 podporuje zápis dětí do mateřských škol webovou aplikací (http://zapisdoms.praha5.cz).