Blokové čištění ulic na Praze 5 začíná ve středu 3. dubna 2019

Zdroj: TSK

Na základě zprávy Technické správy komunikací a. s. (TSK) si vás dovolujeme informovat o harmonogramu blokového čištění komunikací na území městské části Praha 5 a to od středy 3. dubna 2019.

Pro podrobné informace nabízí TSK službu, která včas informuje řidiče o blokovém čištění v jejich lokalitě a to nejen na www.tsk-praha.cz, ale mohou vám zprávy chodit přímo do vašeho e-mailu po zaregistrování na TSK-INFO.

Aktuální harmonogram čištění komunikací v Praze najdete zde.

Doba čištění je od 8.00 do 15.00 hod. TSK doporučuje motoristům sledovat dočasné dopravní značení v ulicích. Jedná se o přenosné značky zákaz zastavení, kde je uveden datum a čas. Řidiči je budou potkávat vždy sedm dní před zahájením blokového čištění v konkrétní ulici.

Na vytipovaných blocích bude použito přenosné dopravní značení IP25a „Zóna s dopravním omezením“ a IP25b „Konec zóny s dopravním omezením“, které by mělo v některých místech nahradit velkou řadu přenosných dopravních značek „zákaz zastavení“ s dodatkovou tabulkou.

Harmonogram blokového čištění komunikací na území Prahy 5