Jak vybírat školku nebo školu?

děti škola

Každoročně v jarním období probíhají zápisy do mateřských i základních škol a vždy jsou tyto chvíle dětmi i jejich rodiči dlouho očekávané.

Vstup do vzdělávací instituce je důležitým mezníkem v životě každého člověka, protože přináší změnu nejen do
života dítěte samotného, ale i do rodiny. Pravidelný denní režim, kontakt s vrstevníky, nové povinnosti, první úspěchy či neúspěchy, to vše ovlivňuje osobnost dítěte i fungování rodiny.

Rodiče chtějí pro své dítě to nejlepší, a tak většinou věnují výběru školky nebo školy velkou péči. A protože v dnešní době existuje velká nabídka, je z čeho vybírat. Pátá městská část nabízí rodičům 21 mateřských a 12 základních škol. Přestože všechny vycházejí při tvorbě vzdělávacího programu z jednoho dokumentu, rozdíly mezi nimi přirozeně existují. Tvář a kvalitu školy ovlivňuje mnoho aspektů. Jak se v nich vyznat? Jak jim porozumět?

Podle čeho vybírat školku?
„Při výběru školky by se rodiče měli zajímat o způsob, jakým jsou utvářeny třídy. Je podstatný rozdíl v přístupu k dětem, v realizovaných činnostech nebo akcích ve třídách stejně starých dětí a ve třídách věkově smíšených. Obě
formy složení třídních kolektivů existují a obě jsou funkční a přínosné. Jenom rodič musí zvážit, co v zájmu svého dítěte upřednostňuje a která forma mu je bližší a srozumitelnější. Určitě bych se jako rodič ptala, na které  schopnosti a dovednosti školka klade důraz. Jsou to dovednosti pohybové, řečové, umělecké, nebo od všeho kousek? Důležité je také vědět, zda školka sleduje a vyhodnocuje pokroky a proměny dítěte,“ doporučuje 1. místostarostka Renáta Zajíčková (ODS).

Některé školky realizují program Začít spolu, jiné využívají pouze jeho prvky, některé mají vlastní vzdělávací programy. I na ně by se rodič měl ptát. Měl by chtít vědět, jakými metodami a způsoby se ve školce pracuje, jak
je nastavená komunikace a zda je vyžadována zpětná vazba od rodičů. Protože vzhled interiérů a vybavení všech školek jsou na velmi vysoké úrovni, neměl by být při rozhodování o výběru školky tento aspekt tím nejdůležitějším.

Podle čeho vybírat školu?
Zde je situace o něco složitější. Škola je daleko větší organizace než školka a její kvalita je utvářena daleko větším počtem vnitřních i vnějších vlivů, jako jsou vzdělávací procesy a činnosti, vnější podmínky, skupiny lidí, lokalita nebo velikost školy. Navíc žák do ní zpravidla chodí celých devět let a v průběhu tohoto období prochází několika vývojovými etapami a proměnami.

„Určitě je velmi riskantní se řídit pouze doporučením kamarádky či kolegy nebo zkušeností z našich mladých let, kdy jsme sami konkrétní školu navštěvovali. Kamarádka či kolega mají jiné dítě, než je naše. Mají nepochybně i odlišné životní zkušenosti, potřeby, rodinné prostředí, vzdělání a představy o životě. Základní škola, na kterou máme vzdálené vzpomínky, se za uplynulých dvacet let určitě proměnila a my bychom mohli očekávat něco, co škola již nabídnout nemůže. Také bychom neměli dát na to, co se o škole povídá. Mnoho škol v uplynulém období získalo nálepku, která nemusí vůbec korespondovat se skutečností,“ míní 1. místostarostka Zajíčková.

Hledisek pro správnou volbu může být velmi mnoho. Mezi ta nejzákladnější určitě patří:
1. typ školy
Škola malotřídní, nebo úplná, třípatrová, či pavilonová, veřejná, nebo soukromá. Každá má své výhody i nevýhody, a tak záleží na tom, co konkrétní rodina preferuje.

2. velikost školy a počet žáků
Rodinná škola je do 250 žáků, 600 žáků a více má škola velká. Je potřeba si uvědomit, že velikost školy a počet žáků v ní velmi ovlivňují atmosféru a klima školy, důvěrnost mezilidských vztahů, komunikační kanály, pestrost nabídky akcí a mimoškolních aktivit, pocit bezpečí apod.

3. lokalita
Je rozhodující, kde se škola nachází, ve vilové čtvrti, či na sídlišti. Sociální struktura je také jeden z vlivů, který modeluje školu.

4. ředitel/ka školy
Pro rodiče je většinou velmi těžké rozpoznat, jak ředitel utváří kvalitu školy. Každopádně rozhovor s ním může napovědět, zda je lídrem pedagogického procesu, jakou je osobností, zda je schopen přijímat zpětné vazby, jak umí reagovat na otázky. Určitě se ho ptejme na vize školy a profil žáka.

5. školní vzdělávací program
Vlastně úzce souvisí s profilem absolventa. Vzdělávací program navíc sděluje, jakými způsoby se profil žáka utváří, například programem Začít spolu, projektovou výukou, zážitkovou pedagogikou nebo frontální výukou.

6. klima školy
Každá škola má jedinečnou atmosféru. Ta je výsledkem mnoha procesů, fungujících/nefungujících vnitřních pravidel, formy komunikace a spolupráce, způsobu delegování, složení pedagogického sboru atd. Klima školy se dá poměrně dobře měřit. Ptejme se na reflexe, dotazníková šetření.

Na závěr ještě jedna poznámka. Také je velmi důležité se zeptat sám sebe, co od školy očekávám. Co jsem jí ochoten „dát“? Kolik času jsem schopen a ochoten obětovat vzdělávání svého dítěte? Jak jsem jako rodič připraven se školou spolupracovat? I my rodiče totiž zásadně vstupujeme do života školy a ovlivňujeme její kvalitu a procesy v ní.

Časopis o školách

Zcela nepochybně je v zájmu nás všech více podporovat prolínání a propojování všech skupin škol a školek  zřizovaných radnicí Prahy 5. Ať už se jedná o žáky, jejich rodiče, ředitele, pedagogy, nepedagogy nebo zřizovatele.

„Z tohoto důvodu je žádoucí vytvářet platformy pro společná setkávání, kde se sdílejí zkušenosti, nápady nebo inspirace. Jednou z takových platforem může být časopis, na jehož tvorbě mohou spolupracovat všichni. Minulé vedení radnice vytvořilo takzvaný místní akční plán rozvoje vzdělávání pro území MČ Praha 5 (MAP), který právě
tyto aktivity podporuje. A právě na základě MAP se již rodí časopis, který bude především o lidech a o všem, co se
v našich školách a školkách odehrává. K novému časopisu byla vyhlášena výzva, prostřednictvím které jsme hledali jméno časopisu. Na pilotní číslo se můžete těšit v červnu,“ informovala Renáta Zajíčková.