Základní škola Pod Žvahovem jen vzkvétá

zš pod žvahovem

Je to tři a půl roku od chvíle, co se vedle brány areálu Pod Žvahovem znovu objevila cedule s nápisem základní škola.

Společná zimní škola v přírodě

Staré Hlubočepy, kde školu najdete, jsou svébytnou, téměř venkovskou čtvrtí, oddělenou od okolí viaduktem Pražského Semmeringu, skalními útesy a lesy Prokopského údolí. Jejím přirozeným centrem byla a nyní opět je i základní škola. Z původních 35 dětí je dnes 128, ze dvou tříd je šest a škola, v září 2016 otevřená jako detašované pracoviště ZŠ Kořenského, je na prahu samostatnosti.

V podstatě vše v novém

Máme obrovskou radost z toho, jak nám škola roste pod rukama. V loňském roce proběhla výměna oken, oprava fasády, terasy, zateplení, máme krásné nové třídy, povedlo se zkrátit intervaly ranního autobusu MHD, zajistit jeho návaznost na spoje z Barrandova, zabezpečit školu čipovým vstupním systémem a zasadit na školním dvoře lípu republiky, která se stane součástí našich školních akcí.

Co je ovšem nejdůležitější, dali jsme dohromady tým skvělých paní učitelek, vychovatelek, asistentek i všech dalších zaměstnanců školy, se kterým je radost pracovat. V zimě proběhla instalace osvětlení na venkovním hřišti, byla
dokončena rekonstrukce terasy a zanedlouho začne práce na parkových úpravách na pozemku, mimo jiné bude vysazena naučná alej různých listnatých stromů rostoucích na našem území.

V loňském školním roce jsme poprvé vyrazili na společnou školu v přírodě a ta se povedla tak, že v letošním školním roce nás čekají dokonce dvě. Zimní i letní – a na obě se chystají všechny naše školní třídy.

Procházky v okolí školy

I nadále rodinná škola

V následujících letech škola postupně doroste do devítiletky. Čeká nás rekonstrukce východního křídla budovy, stavba nové jídelny a rekonstrukce pavilonu školního klubu. Celý areál školy, obklopený přírodou, nabízí velký potenciál pro všechny věkové skupiny dětí i jejich rodiče a rádi bychom ho využili. Naše škola ale nebude mít více než 15 tříd; bude tak možné zachovat její rodinný, vesnický charakter, kde se děti navzájem znají, spolupracují, mladší se učí od starších důležité dovednosti a starší se učí předávat své zkušenosti mladším. V naší škole bude vždy hodně prostoru pro projektové vyučování a zdokonalování komunikace, spolupráce, tvůrčí práce, sebereflexe a dalších klíčových dovedností.

Do příštího školního roku vstoupíme jako samostatná škola a jsme připraveni otevřít minimálně jednu první třídu. Přípravnou třídu musíme na rok oželet, pro školní rok 2019/20 bude převedena na ZŠ Kořenského. Od třetí třídy rozšíříme výuku anglického jazyka a chceme využít i výuku angličtiny metodou CLIL, pomocí mezipředmětových vztahů v ostatních předmětech.

Na čem si zakládáme? V padesátých letech vznikla i díky práci hlubočepských občanů, před nedávnem byla díky jejich iniciativě obnovena, a také proto je školou komunitní. Spolek rodičů pro naše žáky spravuje školní knihovnu a spolupracuje na organizaci školních akcí. Rodiče vedou část našich odpoledních kroužků, několik jich máme i mezi našimi zaměstnanci, a aby neměli školy dost ani večer, tak se schází v tělocvičně u fotbalu či pilates.

Pokud vás zajímá, jak to u nás vypadá, přijďte se k nám podívat. Na všechny nové prvňáčky se budeme těšit u zápisu 24. dubna.

Další informace naleznete na webu www.zspodzvahovem.cz či na našem facebookovém profilu.

Mgr. Jan Horkel,
zástupce ředitele ZŠ Kořenského

Maškarní ve školní družině

Vánoční dílny