Spolek Za lepší Barrandov klade důraz hlavně na územní rozvoj

20_21_Spolek za lepší Barrandov

Spolek Za lepší Barrandov sleduje bedlivě vše, co se týká výstavby a územního rozvoje v této čtvrti. Chtěl bych ve zkratce představit dva aktuální problémy.

Za prvé je to sportovní hala Grussova aneb jak magistrát bránil vzniku sportovní haly na Barrandově, byť městská část Praha 5 její vybudování podporovala. Na konci srpna loňského roku Rada hlavního města Prahy (RHMP) schválila pronájem pozemků parc. č. 1039/1, parc. č. 1040/248, parc. č. 1042 a parc. č. 1675/1 v k. ú. Hlubočepy společnosti ARATI PRASAD GROUP s. r. o. (dále jen Arati) za účelem vybudování a provozování tenisového centra na dobu 25 let, a to za celkové nájemné ve výši 130 tisíc korun ročně, to je cca 7,14 koruny za m2/rok.

S tímto usnesením zásadně nesouhlasíme, protože je zcela v rozporu s veřejným zájmem. Rozhodnutí dokonce nerespektovalo návrh radnice Prahy 5, která chtěla v souladu s naším návrhem na těchto pozemcích vybudovat multifunkční sportovní halu. V dubnu 2018 přijalo vedení MČ Praha 5 jednohlasné stanovisko, magistrátu zaslalo žádost o svěření pozemků do vlastní péče a doložilo svůj záměr na vybudování haly ověřovací studií. Kromě toho firma Arati vykazuje nečitelnou majetkovou strukturu, nedisponuje předmětem podnikání pro provozování sportovních aktivit, neplní své zákonné oznamovací povinnosti apod. Přesto bývalí členové rady hlavního města v čele s pány Grebeinem, Procházkou a Dolínkem upřednostnili soukromý projekt cizích státních příslušníků před veřejným zájmem.

Vizualizace podoby sportovní haly z ověřovací studie zadané MČ Praha 5

S rozhodnutím bývalého vedení metropole není spokojena ani současná Rada MČ Praha 5, a proto, stejně jako náš spolek, zaslala magistrátu žádost o revokaci ostudného usnesení z 30. 8. 2018 a opětovnou žádost o svěření pozemků do vlastní péče. Druhým aktuálním problémem je kanalizace. Již přes 20 let se všechny nově budované domy na Barrandově připojují do kanalizační sítě, která byla projektována jen na původní panelové sídliště. Další rozvoj sídliště, plánovaný ještě v socialistické éře, předpokládal připojení nové výstavby na novou kanalizační stoku, která za tím účelem byla zbudována až do Klukovic.

Bohužel za 20 let nové výstavby na západním Barrandově nebyla tato kanalizační stoka dokončena, a tak všechny dotčené orgány vydávaly souhlasná stanoviska pro „provizorní“ připojení všech novostaveb na původní stoku. Na naše několikaleté dotazy odpovídají příslušné orgány, že město na dostavbu kanalizace nemá peníze a že není jasné, kdo by měl vlastně kanalizaci zaplatit. Během našeho posledního jednání na PVS nám bylo sděleno, že žádné další nové barrandovské stavby neobdrží povolení k připojení na původní kanalizaci a že další výstavba bude vázána na dobudování kanalizace do Klukovic.

Momentálně usilujeme o vyvolání společných jednání všech dotčených subjektů, tj. magistrátu, MČ Praha 5, IPR, developerů a PVS, kde chceme, aby byl přijat konkrétní plán a podmínky dobudování chybějící části kanalizační stoky do Klukovic.

Podrobné informace o této problematice naleznete na našich webových či FCB stránkách:
www.lepsibarrandov.cz, FCB:@lepsi.barrandov

Olga Burianová