Galerie Prádelna představí olejomalby Romana Sedláka

Návštěvníci Galerie Prádelna při Komunitním centru Prádelna v Holečkově ulici mají v dubnu příležitost zhlédnout hned dvě výstavy věnované abstraktnímu malířství.

Až do poloviny měsíce tam vystavuje Miroslav Pangrác ml. alias GRÁC svá nejnovější díla, od 17. dubna si budou moci návštěvníci prohlédnout unikátní výstavu abstraktních olejomaleb Romana Sedláka „Magnum ignotum“.

Magnum ignotum představuje autorem dosud neprobádané teritorium vizuálního umění. Skrze abstraktní umění lze zkoumat své nejhlubší já, což autor činí prostřednictvím samotného výtvarného procesu. Výstava reprezentuje výsledky tohoto zkoumání. Postup při tvorbě abstraktního díla je fundamentálně odlišný od tvorby realistické.
Je třeba se oprostit od všech logických úvah a nahlížení na svět. V procesu jsou odstraněny zaběhlé mentální koncepty a je možné se nechat unášet proudem energie, která je všude kolem nás. Tato výstava je krokem do neznáma, je to překročení pomyslného rubikonu. Je to cesta k poznání sama sebe.

Roman Sedlák (1987) je vizuální umělec žijící v Praze. Soustřeďuje se především na realistickou olejomalbu, ve které se snaží o širší tematický a obsahový přesah. Dominantou jeho tvorby posledních let jsou noční městské krajiny
a scenérie, soustředění se na sílu a pomíjivost okamžiku, ale také realistická tvorba z automobilového prostředí, které je autorovou velkou životní láskou.

Autor je ovlivněn východními filozofiemi, zejména taoismem, které mění jeho nahlížení na svět a každodenní
realitu. Každý okamžik je unikátní a stojí za to ho zachytit na plátno či pomocí jiné umělecké formy. Ve svých volných chvílích se věnuje monochromatické fotografii. Bližší informace o autorovi naleznete na webových stránkách
www.romansedlak.com a 500px. com/romansedlak.