Přijďte diskutovat na téma: Češi Evropany

Rainbow over Prague castle, Czech republic

Městská část Praha 5 ve spolupráci s Evropským institutem Renaissance vás zve na strukturovanou diskuzi na téma „ČEŠI EVROPANY“. Přijďte ve čtvrtek 25. dubna 2019 od 17 hodin do zasedací místnosti č. 603 na úřadě MČ Praha 5, 6. patro, Štefánikova 13 -15, kde se budeme spolu s předními odborníky zabývat otázkami naší identity, bezpečnosti a budoucnosti Evropy.

Pozvání přijali a se svými příspěvky vystoupí Karel Schwarzenberg, místopředseda zahraničního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, generál Jiří Šedivý, bývalý náčelník Generálního štábu Armády ČR, Petr Jantač, legislativní právník a Petr Fleischmann, člen správní rady Forum 2000.

Registrace se koná v čase od 17:00 do 17:20, následně setkání zahájí radní Štěpán Rattay, který nad setkáním převzal záštitu.

Program: Poselství Roberta Schumana, Cášská dohoda jako pokračování Elysejské smlouvy a Evropský projekt.