Co třídit odpad už v domě? Stačí požádat o nádoby

Tříděný odpad

Magistrát hlavního města Prahy ve spolupráci s naší MČ rozšiřuje území, na kterém poskytuje službu „stanoviště separovaného odpadu v domovním vybavení“. Vlastníci nemovitostí v katastrálním území Smíchov a Košíře mají nyní možnost zdarma získat sběrné nádoby o objemu 120 nebo 240 litrů na papír, plasty a sklo, a to samozřejmě včetně pravidelného odvozu odpadu, který je také zdarma.

Jedinou podmínkou je dostatečná plocha pro umístění sběrných nádob uvnitř objektu nebo na pozemku vlastníka (na zahradě, ve dvoře apod.). Jestliže donášková vzdálenost přesahuje 15 metrů, je povinností vlastníka či správce objektu v den svozu zajistit přistavení nádob před objekt nebo si se svozovou společností dohodnout donáškovou službu.

Pokud máte o tuto službu zájem a jste vlastníkem či správcem nemovitosti v katastrálním území Smíchov nebo Košíře, obraťte se s žádostí na Odbor správy veřejného prostranství a zeleně. V žádosti uveďte jméno a příjmení žadatele, adresu nemovitosti, způsob zanášky, počet bytových jednotek v objektu, specifikaci sběrných nádob (velikost, druh odpadu) a telefonické spojení. Pro případné dotazy kontaktujte Milana Tikala, telefonní číslo 257 000 307, e-mail: milan.tikal@praha5.cz.