Fórum: Co říkáte záměru vybudovat na Smíchově moderní dopravní terminál?

Dobrý hospodář vždy vybírá tu nejlepší variantu

Pro usnadnění cestování veřejnou dopravou podporujeme vybudování nového dopravního uzlu u žel. st. Smíchov, uvolňujícího prostor Na Knížecí pro park či chybějící náměstí. Chceme co nejdříve realizovat nejlepší možnou variantu řešení bez zbytečného zvyšování dopravní zátěže, hluku, prašnosti a zhoršování ovzduší. Návrh představený Studií dopravních uzlů Smíchov 2018 naše požadavky splňuje jen částečně.

Alternativy nebyly řádně zváženy. Parkovací kapacity jsou plánovány pro cca 1000 osobních aut a navýšení odstavů ze současných cca 40 na cca 100 autobusů, což je vzhledem k umístění v centru města zcela v rozporu s koncepcí P+R parkování a strategií udržitelné dopravy v Praze. Jejich nezbytnost nebyla prokázána, pro provozovatele však jistě budou velmi lukrativní. Studie kromě nového terminálu Dobříšská navrhuje vybudování zejména nového komerčního jižního křídla v ulici Nádražní, v dalším kroku pak rozšíření terminálu Dobříšská nadstavbou nad kolejiště a nádražní budovu, čímž vznikne nejobjemnější objekt smíchovské kotliny.

Studií navržená kapacita parkování by přivedla na přiléhající Městský okruh dalších až 8000 vozidel, což by společně s Radlickou radiálou způsobilo značné dopravní komplikace. Možnou alternativou je výstavba pouze terminálu Dobříšská s kapacitou pro cca 400 osobních aut a odstav cca 60 autobusů. Takovýto, mnohem menší a urbanisticky citlivější objekt by mohl být realizován v jediném kroku, tj. podstatně dříve a mnohem levněji. Až zpracování nezávislé studie alternativního řešení umožní řádné srovnání variant a kvalifikované rozhodnutí pro tu nejlepší možnou.

Ing. Petr Bervid, MBA předseda Komise dopravní

Ing. Jiří Vejmelka, předseda klubu

t 607 069 054
e jiri.vejmelka@praha5.cz
i praha5.pirati.cz, www.snop5.cz
f www.facebook.com/PiratiP5
www.facebook.com/snop5

Terminál na Smíchově bude chloubou Prahy 5

Moderní dopravní terminál v Praze je to, co v moderní metropoli prostě být musí. Má to být chlouba Pražanů, a pokud se chystá právě v naší městské části, tak bychom na to měli být právem hrdí. Moderní terminál na Smíchově je od počátku připravován v synergii všech zúčastněných stran (IPR, ROPID, DP, Sekyra Group, SŽDC, ČD, TSK, MČ Praha 5, A69 – architekti a MHMP) a jako výsledkem této spolupráce vznikl na našem území velice zdařilý a ambiciózní projekt.

Cílem bylo spojení několika dopravních uzlů v jeden centrální, kde bychom veškeré dopravní prostředky, jak v rámci ROPIDu, tak automobily i sharingové společnosti, soustředili na jedno místo a pod jednu střechu. V západní části terminálu při Městském okruhu vyroste B+R a P+R parkoviště Dobříšská, které pojme téměř tisíc aut, která by jinak parkovala v ulicích Prahy. Toto vše bude mít za následek snížení přestupních časů, kde suchou nohou umožní cestujícím přestupy mezi jednotlivými dopravními prostředky. Současně bude probíhat i přeměna okolí. V severní části bude přes nový terminál plynule přecházet bezbariérová lávka spojující peróny, P+R a developerský projekt Smíchov City s pěším bulvárem směřujícím k novému náměstí Na Knížecí.

Po rekonstrukci Nádražní ulice se u smíchovského nádraží znatelně sníží odstavy autobusů a tím se výrazně zkulturní a zkvalitní veřejný prostor. Celá tato studie velice ohleduplně urbanisticky začleňuje výstavbu terminálu do prostoru, kde má vyrůst Smíchov City. Architekti k tomu přistoupili velice zodpovědně a právě již zmíněná spolupráce předurčuje velice pozitivní výsledek.

Ing. Jan Panenka, radní MČ Praha 5

Bc. Lukáš Herold, předseda klubu

e lukas.herold@praha5.cz
i www.ods.cz/os.praha5
f www.facebook.com/odspraha5

Plán na moderní terminál pozvedne celý Smíchov

Vybudování moderního dopravního terminálu na místě stávajícího smíchovského nádraží je jeden z klíčových rozvojových prvků pro budoucnost Smíchova, ale i dostupnosti celé Prahy 5. V budoucnu čekají Smíchov velké změny. Plánuje se výstavba Smíchov City, které změní dnes zanedbané území od autobusového nádraží Na Knížecí až po smíchovské nádraží. Namísto dnešní uzavřené a nevábné plochy vznikne souvislá zástavba s centrálním bulvárem, který bude spojovat náměstí Na Knížecí a smíchovské nádraží. Pro Prahu 5 je klíčové, aby toto území bylo příjemné a vhodně prostupné pro pěší i cyklisty. Výstavba Smíchov City je příležitostí změnit také prostor Na Knížecí. Plánuje se proto přesunutí dnešního autobusového terminálu na smíchovské nádraží.

Na Knížecí tak může mít povahu hezkého náměstí s prostorem pro novou významnou městskou budovu. Na smíchovském nádraží by tedy vznikl dopravní uzel, který by spojoval vlaky, metro, tramvaje a také příměstské i místní autobusy. Do nově postavené budovy by bylo uschováno zázemí pro linkové autobusy a celý prostor by získal novou urbanistickou hodnotu. Smíchovské nádraží by se tedy stalo významným přestupním uzlem, který by ještě pohodlněji než dnes umožnil přestoupit z příměstských vlaků a autobusů na MHD. Zároveň zřízení moderního terminálu umožní zlepšit jeho stávající okolí. Prostranství před nádražím bude přebudováno na vzhlednější prostory a nádraží bude propojeno s pěší cestou směrem k náměstí Na Knížecí. Postaráme se o to, aby přestavba pozvedla architekturu celého Smíchova.

Martin Slabý, místostarosta MČ Praha 5

Jan Trojánek, předseda klubu

t 257 000 502
e jan.trojanek@praha5.cz
i www.praha5.anobudelip.cz
f www.facebook.com/anobudeli

Smíchovské nádraží – verze 2.0

Smíchovské nádraží je od poloviny 19. století důležitým dopravním uzlem. Právě díky němu se Smíchov postupně rozvinul do dnešní podoby, protože se jednalo o vstupní bránu do Prahy. Současná snaha vedení hl. m. Prahy ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje je jistě krok správným směrem hned z několika důvodů. Smíchovské nádraží je vhodné místo na okraji centra Prahy, kde může vzniknout nový dopravní terminál, který umožní snadný a rychlý přestup mezi jednotlivými druhy dopravy, jak individuální, tak hromadné.

Někteří kritizují vznik cca tisícovky nových parkovacích míst typu P+R, rádi by je viděli dál před Prahou 5, někde na úrovni Radotína. Ale jak budou lidé dále pokračovat do centra? Nežijeme v ideálním světě a já naopak nová parkovací místa P+R na smíchovském nádraží vítám. Obrovskou výhodu shledávám v možnosti zaparkovat a rychle a pohodlně přestoupit na preferovaný druh dopravy a nepokračovat směrem k Andělu nebo dále do centra autem. Dalším pozitivním aspektem je přesun autobusového nádraží Na Knížecí, dálkové a příměstské autobusy tak ulehčí dopravě v ulicích Radlická a Nádražní.

Dalším a jistě ne posledním pozitivem na novém dopravním terminálu je rekonstrukce samotné budovy smíchovského nádraží a jejího okolí. Věřím, že předpokládaný začátek celého projektu, který by měl být zahájen již letos, se nebude odsouvat a smíchovské nádraží dostane svou novou a přívětivější tvář.

Viktor Čahoj, zastupitel MČ Praha 5

Ing. Jarmila Svobodová, předsedkyně klubu

e jarmila.svobodova@praha5.cz
i www.top09.cz/regiony/praha
f www.facebook.com/top09cz

 

 

Dopravní terminál – ze science fiction realita

Diskuse o propojení železniční, autobusové, tramvajové dopravy a metra v prostoru smíchovského nádraží, vč. jeho přestropení, byly předmětem úvah a chimérických návrhů na radnici Prahy 5 již za starostování páně Jančíka. To, co zpětně vypadá jako science fiction, se však v průběhu loňského roku přetavilo do dohledné reality. Skoro rok trvala práce řady odborníků na studii tzv. dopravních uzlů, kterou zadal IPR u ateliéru A69 – architekti. Jednotlivá řešení dopravních propojení jdou do takových detailů, že je myšleno nejenom na zachování stávajících linek z centra Smíchova a dopravní obsluhy rezidenčních čtvrtí Prahy 5, ale je myšleno i na zkrácení a zefektivnění přestupů mezi jednotlivými druhy dopravy.

Praha 5 získá nevídaný moderní dopravní terminál, který se tak stane současně jižní branou do města. Zaznamenal jsem diskuse různých samozvaných dopravních odborníků, kteří kritizují to či ono, ale skutečné argumenty nemají. Tvrzení, že terminál nemá obsahovat P+R parkoviště, „protože tím zatahujeme auta do centra“, je zcela absurdní, když současně titíž pseudoodborníci tvrdí, že v rámci projektu Smíchov City developer nebuduje dostatečné parkovací kapacity pro auta. Je třeba si uvědomit, že nově zamýšlené P+R parkoviště má stejnou kapacitu, jakou tvoří jedno podlaží Centra Nový Smíchov.

Stejně tak jsou úsměvné argumenty o nepřiměřeném navýšení dopravy na Smíchově. Přitom celkový objem dopravy se výstavbou terminálu prakticky nezvýší, ten tu v podstatě už je. Je současně logické, že P+R parkoviště bude vybudováno na městském silničním okruhu, aby auta nejezdila dále do centra.

Tomáš Homola, člen zastupitelstva a dopravní komise rady

JUDr. Tomáš Homola, předseda klubu

e tomas.homola@praha5.cz
i www.stan-praha5.cz
f www.facebook.com/stanpraha5/

Krok k modernímu městu, nebo úkrok stranou?

Praha má kvalitní MHD. Příměstská doprava zaostává. Počet cestujících vlakem v Praze se za posledních deset let zdvojnásobil, vlaky loni přepravily bezmála 160 tisíc osob denně. Vlakové linky napříč městem včetně tzv. metra S v Praze takřka chybí. Okolo 230 tisíc lidí denně dojíždí do Prahy. Lidé by jeli vlakem, ale nezbývá než jet do Prahy autem, což přispívá ke kolonám i v Praze 5 a prokazatelně ohrožuje zdraví nás všech.

Nová dopravní studie Smíchova, včetně dopravního uzlu, a veřejná diskuse k ní, byla ohlašovaná min. od roku 2016. Koncem roku 2018 byla studie terminálu představena veřejnosti. Veřejná diskuse nebyla dostatečně široká, což se odrazilo na rozpornosti koncepce projektu:

  • Zásadní koncepční rozpor je v umístění parkovacího domu v centru. Důsledkem budou další auta na Smíchově a zhoršení životního prostředí.
  • Omezení místa pro veřejnou dopravu v Nádražní ulici. Správným zájmem Prahy 5 je zachovat městské autobusy v úrovni tramvají.
  • Nedostatečná návaznost nové lávky pro chodce i cyklisty, včetně propojení cyklostezek.
  • Dlouhé přestupy pro cestující z příměstských autobusů: denně by nachodili kilometr na přestupech do metra. To je proti smyslu investice, která má přilákat mimopražské cestující z aut do veřejné dopravy. Praha 5 musí trvat na krátkých přestupech hned v 1. fázi budování terminálu.

Je čas chyby opravit. Nový dopravní uzel smíchovského nádraží je investicí s největší prioritou. Jedině projekt bez kompromisů, s jasnou preferencí MHD, pěších a cyklistů reflektuje budoucí vývoj města.

Ing. Josef Cuhra, předseda zastupitelského klubu

Ing. Josef Cuhra, předseda klubu

t 604 239 358
e josef.cuhra@praha5.cz
i www.praha5.kdu.cz
f www.facebook.com/KDUCSLPraha5