Kriminalita dále klesá, její objasněnost naopak roste

městská policie

Kriminality na území páté městské části nepřetržitě ubývá od roku 2013. Loni počet trestných činů meziročně klesl skoro o sedm procent na 3762. Jedním z důvodů je skoro třetinové snížení zločinů majetkového charakteru. Počet přestupků naopak vzrostl, a to kvůli rostoucímu počtu dopravních deliktů. Vyplývá to ze statistik Policie ČR a městské policie.

Pro pokles kriminality jsou důležité i bezpečnostně preventivní akce. Jednou z nich je i tradiční Den dětí.

U trestných činů je potěšitelný i trend v oblasti objasněnosti, která se zvedla o desetinu na více než 35 procent. „Po pravdě řečeno jsem nepředpokládal, že po skvělých číslech z roku 2017 lze ještě v poklesu kriminality pokračovat. Svědčí to o vynikající práci nejen Policie ČR, ale i městské policie. Díky za ni,“ prohlásil radní Prahy 5 Petr Lachnit (ANO), do jehož gesce oblast bezpečnosti patří. Doplnil, že zástupci policie, strážníků i hasičů jsou na radnici pravidelnými hosty bezpečnostní komise a koordinačních porad, kde se otázky veřejného pořádku řeší.

„Pro občany páté městské části je důležitá úzká spolupráce strážníků s jednotlivými odbory radnice Prahy 5. Významné je i pořádání bezpečnostně preventivních akcí, které mají u dětí i dospělých velkou odezvu a lidé tímto způsobem získávají důležité informace k bezpečnostním otázkám,“ uvedl člen Komise bezpečnostní a protidrogové  Prahy 5 Vladan Brenčič (ODS).

Pokles násilností, přibývá sprejerství a drogové kriminality

 

K výraznému meziročnímu poklesu (zhruba 37 procent) došlo u kapesních krádeží a odcizování motorových vozidel, podobný vývoj strážci zákona zaznamenali i u vloupání do bytů a násilné trestné činnosti. Přirozeně existují i oblasti, kde se situace naopak zhoršila. Týká se to hlavně drogové kriminality (plus 64 případů), stoupl i počet případů sprejerství a mravnostních deliktů. Loni bylo evidováno 21 trestných činů osob mladších 18 let. Ve třinácti případech šlo o majetkovou trestnou činnost, v pěti o násilnou. U tří šlo o nelegální „výtvarnou tvorbu“ na zdech domů. V páté městské části bylo k dispozici 37 činných kamer. Loni kamerový systém podal pozitivní informace pro plnění policejních činností u 124 případů (hledané osoby, dopravní nehody atd.) a díky němu se v Praze 5 podařilo zadržet 21 pachatelů trestné činnosti.

„Celkem jsme loni uskutečnili i sedm bezpečnostních opatření směřujících k zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti při různých veřejných shromážděních. To se týkalo hlavně náměstí 14. října, náměstí Kinských, pěší zóny Anděl a smíchovské náplavky. Provedli jsme také 202 policejních a dopravně bezpečnostních akcí, které byly zaměřeny na potírání pouliční kriminality a bezpečnost silničního provozu,“ informoval šéf Obvodního ředitelství Policie Praha II Jan Koníř.

Problémy za hranicemi zón

Pozitivní vývoj, hlavně v oblasti veřejného pořádku, loni zaznamenali i strážníci městské policie. „Velký podíl na tom má výborná spolupráce se všemi odbory radnice a s Policií České republiky. Společně s ní jsme loni každý měsíc provedli minimálně jednu bezpečnostní akci zaměřenou na kontrolu ubytoven, restaurací či heren. Často byly také prováděny akce na sídlišti Barrandov zaměřené na povolený pobyt cizinců,“ uvádí ve zprávě o činnosti městské policie ředitel jejího obvodní ředitelství v Praze 5 Zdeněk Hejna.

A jaké skutečnosti městští policisté při své práci loni zjistili? Co se týká dopravy, tak v lokalitách se zónami placeného stání došlo ke znatelnému zlepšení situace v dopravě v klidu. Problematická ale zůstává situace v ulicích, které na zóny bezprostředně navazují a kde se řada řidičů snaží zaparkovat svá vozidla bezplatně. „Nejvíce oznámení od občanů se týká nepovoleného stání vozidel. Ve většině případů oznamovatelům auta brání ve vjezdu nebo výjezdu vozidel či chodcům průchodu po chodníku nebo přechodu,“ sdělil Hejna. Podle něj panuje setrvalý stav v oblasti osob závislých na drogách. V okolí komunitních center je častý výskyt odhozených použitých injekčních jehel, to se týká například Husových sadů, Mrázovky či sadů na Skalce.

„Přestože sběr uvedeného materiálu by měl být úkolem terénních pracovníků, velmi často se stává, že jsou na místo voláni strážníci, kteří tento materiál seberou a zajistí jeho likvidaci,“ informoval šéf strážníků. Mezi nejčastěji řešené přestupky v oblasti veřejného pořádku patřilo znečišťování veřejného prostranství, odkládání domovního odpadu mimo místa k tomu určená, rušení nočního klidu a vzbuzování veřejného pohoršení.

„Chci poděkovat všem občanům Prahy 5, kteří dodržují zákony této země, jsou všímaví ke svému okolí, a neváhají spolupracovat jak s členy bezpečnostních složek, tak i se zástupci radnice páté městské části,“ dodává  Vladan Brenčič.

Strážníci také mnohokrát řešili nepovolené zábory veřejného prostranství v souvislosti s rekonstrukcí domů či bytů, kdy stavebníci nemají potřebné platné povolení na umístění přistavených kontejnerů. Opoziční zastupitelé Prahy 5 by chtěli posílit činnost městských policistů hlavně v oblasti Anděla.

„Chceme vrátit zpět trvalou přítomnost Městské policie na Andělu, tak jak to bylo před posledními volbami do zastupitelstva. Policie v Praze 5 je silně personálně poddimenzovaná, což má velký vliv na její akceschopnost. Městská část by měla okamžitě zahájit jednání o možnostech pobídek či jiných výhod, které by mohla pro zdejší oddělení nabídnout pro získávání nových posil,“ prohlásila zastupitelka Nadežda Priečinská (TOP 09).