„Lioni“ jednali v Motole

Guvernér Jan Kalaš vítá starostu Prahy 5 Daniela Mazura na jednání Lions Clubu v Motole

Dvakrát za „lionský rok“ se setkávají prezidenti jednotlivých Lions Clubů z ČR a SR (Distrikt 122) na společné schůzce. Tentokrát se sešli s kabinetem guvernéra v hotelu Golf v Motole.

Jednou je schůzka organizována na Slovensku, následně v druhém pololetí v ČR. Na setkáních se obvykle projednávají aktuální otázky, které zajímají jednotlivé kluby, a též jsou představitelé klubů informováni o centrálních akcích distriktu vůči veřejnosti. Společná jednání přinášejí všem pocit sounáležitosti a slouží k navazování osobních vztahů a dalších případných společenských souvislostí.

Na zmíněném setkání se kromě jiného projednávala otázka pomoci SONS – Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých ČR. Bylo uvedeno, že D122 zajistil pro tuto organizaci bílé pastelky, jejichž prodejem u příležitosti světového dne zraku SONS získal více než dva miliony korun. „Diskutovalo se i o dalším postupu v této záležitosti pro příští období. Naše setkání přišel pozdravit i starosta Prahy 5 Daniel Mazur (Piráti), který pronesl krátký proslov a byl za to odměněn dlouhotrvajícím potleskem. Pan starosta byl již seznámen s touto organizací při svém pobytu v cizině, kde Lions Clubs International požívá vysokého kreditu a důvěry jak společnosti, tak reprezentací států,“ řekl guvernér distriktu Jan Kalaš, který žije i podniká na Smíchově.

Pražské sdružení je nejstarším Lions Clubem v distriktu Česka a Slovenské republiky. Soustřeďuje se na pomoc nevidomým a slabozrakým, dále pak lidem s problémy s diabetem. Avšak orientace jednotlivých klubů je hlavně zaměřená na problémy lidí, kteří potřebují pomoc v místě působení klubů. Prostředky určené na pomoc se získávají dobrovolnými akcemi, které organizují jednotlivé kluby, a rovněž z případných darů jednotlivců či organizací. Distrikt nedostává žádné příspěvky od státu či organizací z ciziny.

„Pokud chceme hodnotit jednotlivé distriktní projekty, pak nejlépe nás charakterizuje pomoc dětem v předškolním věku. Z USA jsme dostali kameru, kterou lze změřit kvalitu zraku. Touto kamerou se získá informace, díky níž lze u dětí až do věku šesti let zjistit jejich případnou oční vadu. Jde o čas, kdy to ještě lze léčit a vyléčit, protože pak je již vývoj očí uzavřená kapitola,“ informoval Kalaš.

Takto bylo v Česku a na Slovensku bezplatně zkontrolováno více než 75 tisíc dětí ve školkách s tím, že nálezy se pohybovaly v rozmezí 15 až 26 procent. V květnu bude jedno měření rovněž provedeno ve vybrané školce v Praze 5. Lions Club rovněž dlouhodobě spolupracuje s Gymnáziem pro zrakově postižené a Střední odbornou školou pro zrakově postižené v Nových Butovicích.

Co je to Lions Clubs International?

  • LCI jako organizace byla založena v roce 1917 v USA.
  • K dnešnímu dni se tato organizace nachází ve více než 200 zemích světa s více než 1,4 milionu „lionů“. Její vizí je být globálním lídrem ve společnosti a podporovatelem humanitárních služeb.
  • Jako misi si klade za cíl podporovat dobrovolníky, aby pomáhali ve svém okolí, zajišťovali humanitární potřeby, podporovali mír a mezinárodní porozumění prostřednictvím lionských klubů.
  • LCI sestává ze samostatných klubů, které jsou organizovány v distriktech dle státní příslušnosti.
  • Distrikt D122 vznikl v roce 1991, kdy se začaly tvořit první lionské kluby jak v Čechách, tak na Slovensku. Po oddělení republik zůstal pohromadě a sestává dnes ze 48 klubů, z toho 25 jich existuje v ČR a 23 na Slovensku. Celkový počet členů v D122 je 913.
  • LCI je jediná nevládní organizace, která je členem OSN, a každým rokem se koná setkání na nejvyšší úrovni mezi představiteli obou institucí.
  • Kluby v jednotlivých zemích jsou organizovány do distriktů, v jejichž čele je volený guvernér. V Praze existuje sedm klubů a jedním z nich je LC Praha Hartig, jehož členem je rovněž stávající guvernér distriktu Jan Kalaš. Další informace i pro případné zájemce o členství lze najít na www.lci-d122.org.

Guvernér Jan Kalaš vítá starostu Prahy 5 Daniela Mazura na jednání Lions Clubu v Motole