Mateřinka Slunéčko si zakládá na profesionálním přístupu

MŠ Slunéčko Beníškové. Hrajeme si s počty podle Hejného metody- Krokování

Dokonalá spolupráce s rodiči dětí a profesionalita

Naše tři budovy (Beníškové, OP Naskové, OP Nepomucká) MŠ „Slunéčko“ najdete na košířském kopci v blízkosti lesoparku Cibulka. Všech pět tříd naší školy je heterogenních, navštěvují je děti ve věku od tří do sedmi let. Pracujeme podle programu Začít spolu a jedním z jeho principů je partnerství rodiny a školy. Proto jsme požádali zástupce rodičů z každé budovy, aby se s vámi podělili o své dojmy a zkušenosti.

Červená a žlutá pastelka v Beníškové

Jako rodiče se snažíme zapojovat do chodu školky, což je podporováno programem Začít spolu, který ve školce funguje. Každé ráno před vstupem do třídy čeká na dítě i rodiče „ranní úkol“. Jedná se o kratičký úkol, někdy vymalování, hádanka nebo třeba jednoduchý cvik. Ale vždy ho dítě plní společně s maminkou či tatínkem. I vstup rodičů do třídy během přivádění a vyzvedávání dětí je vítán. A pokud má rodič čas, může strávit pár minut ve třídě se svým dítětem a jeho kamarády. Má tak možnost vidět průběh ranních her i všechny hračky a pomůcky. Ve školce panuje rodinná atmosféra a většina rodičů zná nejen ostatní děti ve školce, ale i jejich rodiče. Společné seznamování a přátelství je podporováno i na odpoledních akcích pořádaných na zahradě školky či ve třídách. Tento rok jsme na podzim společně dlabali dýně. V listopadu na sv. Martina je ve školce již každoročně pořádán lampionový průvod s opravdovým Martinem na koni. Před Vánoci jsme se setkali na zahradě, kde byl i živý betlém. Na jaře jsme se sešli na charitativním jarmarku. Rodiče doma s dětmi přichystali jarní výrobky či uvařili nebo napekli něco dobrého. Navzájem jsme si potom tyto dobrůtky prodávali a vybrané peníze školka poslala do dětského domova. A v červnu nás krom akce „pasování školáků“ čeká i nejoblíbenější společné odpoledne, a to Den otců. (Adéla Horská)

Modrá a zelená pastelka na OP Naskové

Program Začít spolu v kombinaci s pestrým věkovým složením dětí určitě na pedagogy klade velké nároky při přípravě každého dne. Ale jak lze vidět na nástěnkách, kde vždycky visí jak komplexní zpracování témat od předškoláků, tak první pokusy s tužkou z rukou „maláčků“, jde jim to skvěle. Občas se pobaví i rodiče při společném plnění ranního úkolu, někdy najdeme na nástěnce nějaký pěkný kvíz a někdy i společné dílo – zrovna nedávno visel v šatně plastický industriální obraz „Když si robot kýchne“. Doma mám už dva „absolventy“ této školky a momentálně sem vodím své třetí dítě. Ač mám děti velmi rozdílné, tak hovory s místními pedagogy mě vždycky ujistily, že přesně tohle vnímají. Různé potřeby dětí. Nepochybuji o tom, že stejně dobře připravená bude odcházet i třetí ratolest. I když je kolem školky rozlehlá zahrada, ještě větším a lákavějším hřištěm je pro místní děti přilehlý lesopark Cibulka. Na vycházky do lesa chodí téměř za každého počasí. A tak se může stát, že si rodiče s dítkem vyzvednou i značně zabahněné svršky. Což ovšem zcela kompenzuje nadšení dcerky, která mamince honem sděluje, že „byli v lese a pozorovali, jestli už se probouzí příroda“. (Iva Kolářová, Kateřina Režná)

Oranžová pastelka na OP Nepomucká

Stejně jako v případě každé školy, kde záleží především na kantorovi a jeho přístupu, platí totéž i v případě školky. Pro tříleté děti jde navíc zpravidla o první kontakt s jinou autoritou, než jsou rodiče. Proto jde o velice důležitý moment pro život. Měli jsme obrovské štěstí. MŠ Slunéčko dbá velmi důkladně na výběr učitelů a v naší jednotřídce v Nepomucké pobočce jsme neměli nikdy ani sebemenší důvod k nespokojenosti. Ba právě naopak. Všechny paní učitelky jsou naprosté profesionálky, a navíc s velice empatickým přístupem. Jejich individuální přístup jsme obdivovali a byli za něj nesmírně vděční.  Za pozornost jistě stojí také další aktivity školky, jako je např. Malá technická univerzita, výlety, návštěvy divadel nebo centra aktivit, kde s dětmi v kroužku poznávají různé tematické oblasti. (Veronika a Vladan Malinjak).

Denisa Štenglová, zástupkyně ředitelky školy MŠ Slunéčko