Den zdraví nabídne měření i poradenství

den zdraví

Úřad MČ Praha 5 a Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5 ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem v Praze vás 30. května 2019 od 13 do 17 hodin zvou již na 19. ročník zdravotně vzdělávací akce Den zdraví. Záštitu nad touto akcí převzal radní pro sociální oblast Petr Lachnit (ANO).

Radnice srdečně zve návštěvníky a zájemce do přízemních prostor ve Štefánikově ulici 13, 15, kde budou připravena měření, analýzy a odborné poradenství. Den zdraví je zaměřen zejména na občany Prahy 5, přijít ale mohou i občané z jiných městských částí. Cílem je motivovat ke změně životního stylu a napomáhat tak ke zvýšení informovanosti veřejnosti o prevenci kardiovaskulárních a nádorových onemocnění a tak přispět ke zlepšení zdravotního stavu populace. Součástí je i prezentace organizací, které přijdou propagovat zdravý životní styl, a všem návštěvníkům nabídnou zároveň edukační odborné materiály.

Návštěvníci si budou moci vybrat z široké nabídky měření a poradenství z různých oblastí, jako je například:

 • stanovení hladiny cholesterolu v krvi,
 • měření krevního tlaku,
 • analýza oxidu uhelnatého ve vydechovaném vzduchu,
 • stanovení indexu přiměřené tělesné hmotnosti (BMI index),
 • stanovení množství skrytého tuku v těle,
 • odborné poradenství ve výživě,
 • inspirace pro zdravý jídelníček – pyramida zdravé výživy,
 • poradenství odvykání kouření,
 • úrazová problematika,
 • prevence alergií,
 • prevence karcinomu prsu,
 • kožní poradenství a prevence kožních onemocnění,
 • poradna sdružení stomiků.