Díky dokumentu Demografický vývoj školství v MČ Praha 5 budeme schopni lépe optimalizovat investice

Renáta Zajíčková

Pátá městská část si nechala zpracovat dokument „Demografický vývoj školství v MČ Praha 5“, který zachycuje vývoj počtů narozených dětí ve vztahu ke školním kapacitám. Naše městská část díky tomu bude vědět, kde je potřeba zřídit novou školku, či školu, kde je potřeba navýšit současné kapacity.

„Ihned po nástupu do funkce radní pro oblast školství jsem se musela seznámit s problematikou kapacit pro mateřské a základní školy MČ Praha 5. Pro další moji práci bylo totiž nutné vědět, zda kapacita dostačuje a jaký je její výhled na nejbližší roky. Bohužel k tomuto tématu jsem nenašla žádný dokument, a tak jsem iniciovala jeho zpracování, přesněji začaly vznikat dokumenty dva – pro školy mateřské a pro školy základní,“ uvedla 1. místostarostka Prahy 5 Renáta Zajíčková (ODS), v jejíž kompetenci je oblast školství.

Tyto dokumenty jsou nezbytné zejména při plánování investic do rozvoje školství.  Ze získaných dat bude Praha 5 vycházet při rozhodování o tom, kde je potřeba rozšířit prostorové zázemí a o jakou plochu.