Volnočasové kurzy se do KC Prádelna a Louka vrátí opět v září

Techniku komunitním centrům s radostí předal radní Petr Lachnit, radní pro sociální oblast a garant tohoto projektu.

Na oblíbené kurzy v KC Prádelna a Louka, které se konají v rámci projektu „Podpora komunitního života v Praze 5“, spolufinancovaného z Operačního programu Praha – pól růstu, se můžete těšit opět od září.

Od ledna letošního roku se v rámci projektu „Podpora komunitního života v Městské části Praha 5“ konají v KC Prádelna a Louka různorodé kurzy pro seniory, děti a mládež. Operační program Praha – pól růstu přispěl na rozšíření stávajících kurzů i kurzů nových.

Rozšířila se výuka cizích jazyků (angličtina, němčina, španělština) od začátečníků po pokročilé a v jazyce anglickém a německém probíhá i kurz konverzace. Mnoho seniorů má zájem o kurzy, které jsou zaměřené na IT techniku, od práce s počítačem, tabletem, fotoaparátem po další audio/video digitální techniku. K těmto kurzům přispěl prostředky Operační program Praha – pól růstu na nové tablety, fotoaparáty, sluchátka, dataprojektor s promítacím plátnem, tiskárnu a notebook.

Dalšími hojně navštěvovanými kurzy jsou pohybové aktivity všeho druhu např. jóga, stolní tenis, zdravotní cvičení, Tai-chi, zdravotní gymnastika, stabilizační cvičení a taneční soubor Marietta. Nesmíme opomíjet i oblíbené výtvarné dílny pro děti a mládež škol Prahy 5, výtvarné workshopy pro seniory, hudební odpoledne pro seniory a také celodenní poznávací výlety mimo Prahu.

V KC Louka probíhá Kurz práce s fotografií. Účastníci se nejprve učili jak s fotografií pracovat v programu na počítači. Nové fotoaparáty jistě zlepší průběh celé výuky. Dne 27. 6. 2019 od 13:00 hodin proběhne v KC Louka i malá výstava povedených fotografií účastníků kurzu. Do KC Louka byla pořízena v rámci projektu i barevná tiskárna.

V letních měsících většina kurzů v komunitních centrech neprobíhá a začne až opět v září, sledujte proto seznam volnočasových aktivit v časopisu Pětka v rubrice Kulturní servis nebo na webových stránkách www.kcpradelna.czhttp://www.csop5.cz/page/komunitni-centrum-louka/.

Projekt č. CZ.07.3.63/0.0/0.0/17_051/0000737 s názvem „Podpora komunitního života v Praze 5“ je financován za podpory Evropské unie z Operačního programu Praha – pól růstu.

Techniku komunitním centrům s radostí předal Petr Lachnit, radní pro sociální oblast a garant tohoto projektu.