Kromě dopravní struktury Radlické žáci měřili vlhkost a teplotu vzduchu na Radlické i v lesíku, měřili vsákavost vody jednotlivých povrchů (beton, tráva les) a měli možnost pracovat i s termokamerou.