Fórum: Jaký máte názor na boom koloběžek a jiných alternativních dopravních prostředků v ulicích?

radnice

Elektrické koloběžky jsou jako malé motorky
Poté co se Praha vypořádala s jistými otravnými vozítky, objevily se v ulicích sdílené elektrické koloběžky, které evokují stejný problém. Prohánějí se po chodnících bez označení vysokou rychlostí a chodci uskakují. Na chodnících jsou pak pohozeny tak, jak je kdo upustí. Maminky s kočárky, senioři nebo nevidomí ale uskočit nemohou. Přitom bezohlednost zejména turistů nezná mezí. Často je koloběžka osazena i dvěma lidmi, kteří si s obtížnou manévrovatelností a nezřídka i pod vlivem alkoholu klestí cestu vpřed.
Trestu se nebojí, protože způsob, jak zastavit koloběžku ve vysoké rychlosti, aniž byste nepřizabili jejího řidiče, neexistuje. U sdílených kol se alespoň musí ocenit snaha o nějaký parkovací systém, i když se to často též neshledává s úspěchem. V brzké době též v pražských ulicích uvidíme elektrické skútry, ty musí mít vlastní registrační značku, technický průkaz, jejich řidič musí mít řidičský průkaz a helmu. Pro všechny tyto dopravní prostředky platí pravidla silničního provozu, a tedy jízda i stání na chodníku jsou nepřípustné.

Jan Panenka, radní MČ Praha 5 pro dopravu
E-mail: jan.panenka@praha5.cz

Elektrokoloběžka – součást života, či nikoli
V posledních dvou letech nastal v Praze velký nárůst používání elektrických koloběžek. Udělejme si proto malý souhrn plusů a mi-
nusů tohoto nového dopravního prostředku. Každé velké město má problémy s dopravními zácpami, nedostatkem parkovacích míst a znečištěním ovzduší v důsledku nadměrné dopravy. Myslím, že každý, kdo má alespoň trochu ekologické cítění, podporuje alternativní dopravu a koloběžky do této kategorie určitě patří. Proto i já fandím všem majitelům tohoto dopravního prostředku.
Většina z nich je schopna dodržovat pravidla silničního provozu a mít minimálně helmu pro svoji bezpečnost.
Trochu jinou oblastí je půjčování koloběžek na ulici. Na stránkách půjčovny se dočtete, že máte dodržovat dopravní předpisy a používat helmu. Jak ale může být toto dodržováno, když si koloběžku může pronajmout kdokoli, kdykoli a helmy nejsou součástí výpůjčky? Myslím, že by Praha měla přijmout pravidla pro používání tohoto dopravního prostředku. Kromě uvažovaných „červených zón“, kde by se nemělo na koloběžkách jezdit, je třeba zvážit i další kroky, jako například zákaz používání elektrokoloběžek v nočních hodinách a vymezení míst pro jejich půjčování a vracení. Eliminoval by se tak částečně problém jízd pod vlivem alkoholu a také to, že se koloběžky povalují kdekoli.

Jiří Krátký, zastupitel MČ Praha 5
E-mail: jiri.kratky@praha5.cz

Chodník je od slova chodit. Chodníky patří chodcům
Z původní, možná i chvályhodné podpory rozvoje cyklodopravy v metropoli se stal v oblasti alternativních prostředků dopravy
významný komunální problém. Zdá se mi proto, že s vaničkou vyléváme i dítě. Řada z nás se třeba na Andělu setkala s absolutní neohleduplností a jakousi nadřazeností uživatelů koloběžek. Často nebezpečně kličkují mezi chodci, jezdí v protisměru či po přechodech. Občasné pokuty nepomáhají. Jde o kratochvíli hlavně pro cizince, zatímco Pražan v oblasti dopravy stále trpí nedostatkem tolik potřebné infrastruktury. Magistrát nedávno oznámil, že ruší novoroční ohňostroj s tím, že „bychom měli
myslet na malé děti a starší osoby“. Právě tyto skupiny lidí jsou bezohledností koloběžkářů nejvíce ohroženy. Nejde pouze o vlastní jízdu, ale i o povalující se stroje bránící v pohybu chodců.
Pokud jde vedení metropole skutečně o ochranu seniorů a dětí, mělo by přijít s návrhem legislativních opatření, o kterých přemýšlejí například i v některých západoevropských městech. Třeba v Lisabonu už radním pohár trpělivosti přetekl. Na chodnících se musíme cítit bezpečně. Chodníky patří chodcům!

Petr Lachnit, radní MČ Praha 5
E-mail: petr.lachnit@praha5.cz

Kola a koloběžky přispějí k ochraně životního prostředí
Rozvoj alternativních dopravních prostředků ve městě, jako jsou např. sdílená kola či koloběžky, a to bezmotorové i s elektrickými pohony, rozšiřuje nejen pestrost nabídky způsobů dopravy, ale za přínosné je považujeme především z důvodu
pozitivního vlivu na životního prostředí. Zejména v centrální části města by takto mohla být, byť jen zčásti, nahrazena individuální neekologická automobilová doprava. Tak jako každé nové moderní věci či systémy i zde kromě řady pozitiv existují
aspekty vyžadující pozornost a adekvátní řešení. V případě kol, koloběžek a jiných alternativních dopravních prostředků je třeba věnovat pozornost zejména sladění s ostatními druhy dopravy v ulicích.
Pro bezpečný a komfortní provoz je nezbytné vybudování nejen dopravní infrastruktury, tj. dopravních koridorů oddělujících kola a koloběžky od chodců, automobilové dopravy a MHD, ale také infrastruktury doplňkové, zejména stanovišť a stojanů. Příkladem by měla být naše radnice. Rozvoj alternativních dopravních prostředků spolu s cyklodopravou plně podporujeme.

Petr Bervid, místostarosta MČ Praha 5
E-mail: petr.bervid@praha5.cz

Regulace provozu koloběžek je nutná
Alternativní dopravní prostředky přinášejí do městského prostoru pozitiva i negativa. Je třeba řešit (a řeší se) místa pro
odstavování koloběžek. Současná praxe, kdy jezdec kdekoli zastaví a nechá koloběžku být, není jistě únosná. Druhý problém je bezpečnost. Chodník určitě není vhodné místo, kudy jet. Chodec neočekává, že se po chodníku pohybuje osoba s mnohem vyšší rychlostí, než je rychlost chůze. Na vozovce jsou jezdci zase nebezpeční sobě. Možná jediný prostor jsou cyklostezky, ale rezervovat pruh pro způsob dopravy, ve kterém po něm jednou za čas projede několik jezdců, když po podobně širokém chodníku projdou desítky a stovky lidí za stejný čas, není příliš rozumné.
Také to v současnosti vypadá, že pozitiva rychlejší přepravy na krátké vzdálenosti kvůli ceně spíše využívají návštěvníci než občané Prahy. Celkově tyto služby zatím spíše přinášejí občanům negativa než pozitiva. Na druhou stranu s dobrými pravidly provozu, cenovou politikou zaměřenou na občany a dostatečným výkonem pro pražský kopcovitý terén mohou být koloběžky velmi přínosná alternativa – třeba z domova na metro.

Radomír Palovský, CSc., zastupitel MČ Praha 5
E-mail: radomir.pavlovsky@praha5.cz

Koloběžky NE, kola určitě ANO
Koloběžky jsou pro Prahu prostě nevhodné! Jejich malá kola jsou na pražské dlažbě nebezpečná. Kola jako alternativa osobní automobilové dopravy do města patří. Je to světový trend, který je šetrný k našemu prostředí, a proto rozvoj bikesharingu podporujeme. V minulém volebním období se magistrát pokusil soutěžit jednotného provozovatele půjčovacích kol v Praze a dopadlo to nevalně. Soutěž se muselazrušit. Omezovat konkurenci v této oblasti je nezákonné. Aby mohl systém půjčování fungovat, musí mít celopražský dosah.
Pro kopcovitou Prahu 5 jsou elektrická kola přínosem a díky novým technologiím již není nutné budovat nákladné nabíjecí
stanice. Umístění virtuálních parkovacích stanic se ale musí rozšířit do všech částí města, aby to mělo smysl. Určitě není správné, když se kola zanechávají na místech nevhodných, nebezpečných a bránících pěším v chůzi. Jelikož rozvoj tohoto druhu dopravy na sebe vzali soukromí provozovatelé, a tedy je zde zbytečná investice z městské kasy, mělo by se město podílet na zřízení pořádku a umožnit vytvoření míst pro odkládání půjčovacích a soukromých kol.

Tomáš Homola, zastupitel MČ Praha 5 a člen dopravní komise
E-mail: tomas.homola@praha5.cz

Co je a co není alternativa v dopravě
Vede-li se debata o alternativní dopravě, zacházejme citlivě s češtinou. Alternativa je druhou možností, vesměs něčím neobvyklou. Nohy, kolo i koloběžka tu byly dávno před automobilem. Bylo by tedy logické (alespoň ve městě) označit za alternativní automobilovou dopravu. Usnadnilo by nám to rozhodování. Přejděme k důvodům vzniku měst. Vytvářela bezpečný prostor, kde se mohla zrodit společnost rovnoprávných občanů.
Evolucí městských společenstev vznikla demokracie dnešního typu. Město má být prostorem, kde nevládne právo silnějšího. Auty přecpané ulice svědčí o tom, že silnější má navrch, což je v rozporu s tímto principem. Město také není místem svévolného podnikání na úkor druhých. Koloběžky povalující se na chodnících jsou zneužitím svobody. Podobný projekt se dá zvládnout, o tom svědčí sdílená kola. Je třeba méně chamtivosti a více respektu k druhým.
Chceme město, které nepovažuje pěší a cyklisty za naivní blázny a tuto dopravu podporuje. Regulace podnikání s nejrůznějšími vozítky musí zajistit, že obyvatelé nebudou ohrožováni svévolí jejich vlastníků a uživatelů.

Josef Cuhra, předseda klubu
E-mail: josef.cuhra@praha5.cz