Pravidelné kurzy v KC Prádelna startují 23. září

IMG_9000

V Holečkově ulici se chystají na další sezonu. O prázdninách se v Prádelně konala řada příměstských táborů pro
děti a mládež, senioři navštěvovali Letní Staropramen iKavárnu, ale především absolvovali řadu celodenních poznávacích výletů po městech naší vlasti.

Již poslední týden v srpnu začala v komunitním centru oprava suterénních prostor s učebnou výpočetní techniky, vymaloval se také divadelní sál v prvním patře. Bílá barva tak nyní skvěle ladí s nádhernou novou dřevěnou podlahou. Další zvelebování prostor a vybavení se uskuteční od 17. do 19. září, kdy se konají Community Days aneb
Dny, kdy pomáháme. Community Days patří k již tradičním akcím, kdy během tří dnů pracovníci Pivovarů Staropramen pomáhají vybraným místním organizacím, které fungují ve prospěch obyvatel dané lokality, v našem případě Prahy 5.

Pro vybrané organizace je to obrovská pomoc a podpora, neboť Staropramen kromě samotných pracovníků, kterých se během těch tří dnů vystřídá přes třicet, také finančně podpoří nákup potřebného materiálu a vybavení na samotnou akci. Přípravu prací, dopravu materiálu a pomůcek a samotnou koordinaci jednotlivých činností zajišťují
zaměstnanci komunitního centra. V předchozích ročnících této akce se v Prádelně například vytvořila nová jazyková
učebna a úložné prostory, vymalovaly všechny místnosti, zrealizovaly projekty Závěsné komunitní zahrady, Freeshopu, venkovního posezení – parkletu nebo se vybudovala kuchyňka v přízemí. Letos čeká dobrovolníky
spousta práce na údržbě vnitřních i venkovních prostor, smontování a připevnění držáků na vybavení tělocvičny a mnoho dalších vylepšení.

Od 23. září začíná nový semestr pravidelných kurzů pro seniory podpořených v rámci výzvy č. 34 Podpora komunitního života a sociálního podnikání “Operačního programu Praha-pól růstu ČR Evropských strukturálních a investičních fondů.“  Přihlášení zájemci budou moci opět navštěvovat řadu sportovních a pohybových aktivit – zdravotní gymnastiku, tai-chi, jógu nebo stabilizační cvičení, pokračovat budou oblíbené kurzy práce s PC a digitální technikou a přibudou i novinky v podobě nových kurzů práce se smartphonem i kurzy ovládání tabletu, pořady věnované zdravému životnímu stylu a prevenci nemocí. Dojde také k většímu propojení s Komunitním centrem Louka především v oblasti jazykových kurzů, aby prostory obou center byly plně využity, ale naopak aby kvantita nesnižovala komfort všech návštěvníků.

„Divadelní sál se po vybudování nové podlahy a provedením bílé výmalby stal skutečně reprezentativním prostorem nejen našeho komunitního centra. A již pátý ročník Community Days určitě přinese spoustu dalších vylepšení ke zvýšení komfortu návštěvníků. Navíc díky projektu Podpora komunitního života na Praze 5 se podařilo získat sportovní vybavení na stávající i nové pohybové kurzy, o něž je ze strany seniorů velký zájem a představují skutečný přínos k co nejkvalitnějšímu životu v pokročilém věku,“ prohlásil radní Petr Lachnit (ANO).

V pátek 27. září také před budovou komunitního centra proběhne další očkování a čipování psů, akce pro lidi bez domova a jejich psí kamarády, kterou pořádá organizace Psí život. Tato akce, velmi prospěšná nejen pro samotné majitele psů, ale také pro bezpečnost a zdraví všech, proběhla naposledy v dubnu a zájem byl
opravdu velký.