Fórum: Je pěší zóna Anděl vhodným místem pro pořádání farmářských trhů?

radnice

Když ne u Anděla, tak kde?
Pátá městská část, podobně jako jiné oblasti metropole a velká města, farmářské trhy potřebuje. Nynější využití prostoru u vstupu do metra Anděl považuji v podstatě za dočasné řešení, ať už třeba z důvodu hluku či přílišné koncentrace lidí. S tím souvisejí i jisté komplikace při vstupu do vestibulu podzemní dráhy a samozřejmě musíme brát ohledy i na ty, kteří chtějí bezpečně a co nejrychleji přestoupit na jiný druh dopravy.
To ale neznamená, že pro pořádání farmářských trhů považuji prostor na náměstí 14. října za ideální. Je to sice místo s výbornou dostupností na městskou hromadnou dopravu, ale umím si představit, jak tento park využít jiným, přívětivějším způsobem, třeba pro nejrůznější odpočinkové a společenské aktivity. Rozhodně by celé věci prospělo propojení celého prostoru, který je nyní nepříliš šťastně rozdělen parkovištěm. Nabízí se například využití budovy tržnice.
Samozřejmě úspěch bývá odrazem kvalitně zpracované koncepce a dobrého nápadu. Pojďme se tím zkrátka aktivně
zabývat a jistě najdeme nějaké řešení. Trhy musejí být především pro lidi.

Vladan Brenčič, zastupitel MČ Praha 5
E-mail: vladan.brencic@praha5.cz

Trhy na dosah ruky
Lepším a možná i klidnějším místem k pořádání trhů by mohlo být náměstí 14. října, ale toto místo bohužel nepostačuje svojí kapacitou. Pěší zóna Anděl určitě nebyla budována se záměrem pořádání kulturních akcí či farmářských trhů, ale spíše jako dopravní uzel, a mohla by se tak někomu jevit jako nevhodná. Avšak postupem času se toto místo ukázalo jako nejvhodnější a také nejžádanější.
Díky tomu můžeme velkému množství lidí nabídnout místo k setkávání a hlavně místo s kvalitními výrobky a potravinami přímo po cestě do práce nebo z práce, nemusí nikam odbočovat, stačí se pouze pozastavit a užít si farmářské trhy. A i přesto, že bychom rádi měli farmářské trhy jako kulturní zážitek, vnímáme trhy na Andělu jako něco praktického a užitečného, co můžeme lidem nabídnout – kvalitní a myslím, že i velmi oblíbené páteční farmářské trhy na dosah ruky.

Martin Slabý, místostarosta MČ Praha 5
E-mail: martin.slaby@praha5.cz

Charakter trhů by se měl v toku času měnit
Dokud se městské části nepodaří vytvořit trvalou tržnici podle schválené studie Motolského údolí, jsou trhy na pěší zóně Anděl zřejmě nejlepším řešením. Otázkou ale zůstává, jak by měly trhy vypadat a je-li současná forma pod současným provozovatelem tím nejvhodnějším způsobem. Myslíme si, že by bylo žádoucí, aby i charakter trhů se v nějakém delším časovém období proměňoval, aby trhy nebyly po mnoho let stejné, a případně podle reakce občanů zjistit, jak je jim změna přínosná.
Pravděpodobně by to znamenalo změnu provozovatele a případně by součástí výběrového řízení mohlo být i to, aby
každý zájemce o dlouhodobý pronájem zorganizoval ukázkový den, jak jeho trhy vypadají. Pak by zastupitelé i občané mohli lépe posoudit, jaké trhy by jim nejvíce vyhovovaly, a ne jen podle formálních dokumentů zaslaných do
výběrového řízení.

Radomír Palovský, zastupitel MČ Praha 5
E-mail: radomir.pavlovsky@praha5.cz

Trh má být místem, které nás láká chvíli zůstat
Anděl byl kdysi pouhou rušnou křižovatkou. Nárožní dům i s okolím padl při stavbě metra a v 90. letech dal místu novou podobu architekt Jean Nouvel. Jeho Zlatý Anděl ustoupil z uliční čáry a vzniklo jakési malé náměstí. Málokdo tušil, jak silným magnetem se toto místo stane, že vytvoří přirozené centrum městské čtvrti. Obrovská hustota chodců vede k tomu, že pěší zónu Anděl využívají farmářské trhy. Ale je to pro ně vhodné místo? Hmoty stánků vyplní celý veřejný prostor, volné místo nezbývá, spěchající lidé kličkují mezi překážkami. Je to trh, kde si člověk rychle něco koupí, ale nepůjde tam trávit svůj volný čas, jak to známe třeba z náměstí Jiřího z Poděbrad (Praha 3). Na trh na náměstí 14. října bychom sice museli dojít pár kroků dál od metra, ale v návaznosti na přilehlý park by mohl nabídnout klidnější prostředí. A máme ještě jednu vizi, vrátit smíchovskou tržnici původnímu poslání – tedy skutečné tržnici, která umožní trhy celoročně.
Pěší zóna Anděl primárně nebyla trhům určená a měla by zůstávat volná, jako prostupný městský prostor, komunikující s parterem okolních budov.

Zuzana Hamanová, zastupitelka, předsedkyně Výboru územního rozvoje MČ Praha 5
E-mail: zuzana.hamanova@praha5.cz

Farmářské trhy na Andělu – zatím ano
Anděl je jedním z největších dopravních uzlů v rámci celé Prahy. Tím se zde koncentruje značný počet lidí, což přirozeně láká obchodníky včetně farmářů, kteří mají o prodejní místa na Andělu velký zájem. Protože páteční farmářské trhy na Andělu jsou provozovány již několik let a určitě patří k těm lepším, jsou oblíbeny a hojně navštěvovány. Osobně jsem se setkal pouze s kritikou, že ceny jsou příliš vysoké. Další stížnosti vyplývají z toho, že prostor na pěší zóně Anděl není dost rozsáhlý a prodejní stánky brání pohodlnému průchodu pěších ke stanicím tramvají i metru. Každopádně žádné jiné lepší místo pro konání farmářských trhů v Praze 5 vedení radnice zatím nenašlo.
Pokusy přenést farmářské trhy na náměstí 14. října nevyšly pro nezájem veřejnosti. Obnovení tamější oblíbené smíchovské tržnice brání dlouhodobá smlouva s Tescem a i návrhu zřídit kamennou farmářskou tržnici v Ženských domovech na Radlické brání nevyřešené právní spory. Určitou naději vzbuzuje připravovaná výstavba Smíchov
City na bývalém nákladovém nádraží Smíchov a chystaná přeměna prostoru Na Knížecí, kde by se pro konání farmářských trhů mohlo najít dost místa.

Jiří Vejmelka, předseda sdružení
E-mail: jiri.vejmelka@praha5.cz

Je to o českých produktech s příběhem
V prvé řadě to má být trh pro občana Prahy 5. Pro mne konkrétně to znamená, že si na příjemném místě a v klidu budu moci ochutnat a vybrat produkt od českého malopěstitele nebo drobného řemeslníka, který mi při mém nákupu věnuje dostatek pozornosti a času. Podle statistik je křižovatka Anděl nejfrekventovanější přestupní křižovatkou MHD v Praze. V pátek odpoledne, kdy prakticky každý spěcháme před víkendem z práce domů, si asi jen těžko představíme, že to je to správné místo a chvíle na ochutnávku a nákup českých produktů s příběhem. Ostatní
farmářské trhy, a to nejen v Praze, jasně ukazují, po čem je proto poptávka. Jsou často místem, kde se lidé potkávají, diskutují, klábosí s trhovci o kvalitě nabízeného zboží. Takový trh se stává do jisté míry velkou společenskou událostí, kde se potkáváte se svými přáteli a sousedy, a proto by měl probíhat i v příjemném prostředí. Křižovatka Anděl toto nenabízí. Projekt „Manifesto“, který byl letos spuštěn na nám. 14. října, jasně naznačuje, že je možné přitáhnout lidi i na méně exponovaná místa a že lze navracet dech původnímu historickému centru. K tomu je však potřeba dobrého nápadu – myšlenky, která pak může učinit lecjaké místo dostatečně atraktivním a to nás z pětky přitáhne.

Štěpán Rattay, předseda Kontrolního výboru ZMČ Praha 5
E-mail: stepan.rattay@praha5.cz

U Anděla schází trhům volný prostor
Až do rozsáhlé asanace v 90. letech představovala křižovatka Anděl typický průnik továrního předměstí s obytnou čtvrtí, a to navzdory tomu, že tento industriální ostrov byl již dávno utopen v moři domů. Jasná představa o tom, jak má vypadat město pro 21. století, jaký bude nárůst dopravy a služeb a jaký je rozdíl mezi městem-pracovištěm a městem, které je společným místem pro život, se teprve musela narodit.
Čtyřicet let socialismu nastavilo příliš silné stereotypy. A tak omšelé tovární budovy nahradily na téměř stejném půdorysu a bez jakékoli invence komerční stavby. Veřejného prostoru nepřibylo, zato se násobně zvýšil objem veřejné dopravy. Denně se desítky tisíc lidí prodírají stísněným prostorem staré křižovatky. Stánky na chodnících zhoršují již tak nedostatečnou průchodnost.
O trhu jako tradičním místě klidného nákupu spojeného s určitou formou lidského setkávání, které je protipólem chvatného nakupování v supermarketech, nelze hovořit. Křižovatku Anděl nepovažuji za vhodnou pro jakékoli trhy, farmářské nevyjímaje. Za vhodnější prostor s dobrou dopravní dostupností považuji Arbesovo náměstí nebo střední část náměstí 14. října.

Josef Cuhra, předseda klubu zastupitelů
E-mail: josef.cuhra@praha5.cz