Fórum: Co soudíte o možné výstavbě obřadní síně v Sacré Coeur?

radnice

Obřadní a koncertní síň Karla Gotta

Byli jsme to my, ods, která šla do voleb mimo jiné s tím, že chceme vybudovat novou obřadní a společenskou síň. důvod byl prostý – ta současná v ulici stroupežnického nevyhovuje. rušnou a šedivou ulici předělat neumíme, a proto jsme hned po volbách začali hledat místo nové, důstojnější a atraktivnější.
Park sacré coeur s krásnými výhledy na prahu byl jasnou volbou. Budovu bývalé školky tak v nejbližších letech nahradí nová obřadní síň a kulturní sál s galerií a kavárnou a stane se novým, atraktivním vstupem do parku. návrh, který vytvořil uznávaný ateliér aarh radana hubičky, je velmi kvalitní a architektonicky nadčasový. nechali jsme prozkoumat, zda by součástí této stavby mohl být velký multifunkční sál pro více než 400 osob, který městské části chybí. ten architekt navrhuje umístit pod úroveň terénu, aby nenarušil ráz parku. taková stavba je však finančně nad možnosti městské části, a proto o této variantě jednáme se zástupci magistrátu.
Zároveň věříme, že získáme od rodiny svolení, abychom stavbu mohli pojmenovat po našem nejslavnějším čestném občanovi Karlu Gottovi.

Lukáš Herold, místostarosta Prahy 5
e-mail: lukas.herold@praha5.cz

Je potřeba nová obřadní síň v parku Sacré Coeur? Jistě!

Již delší dobu pociťujeme potřebu nové obřadní síně s kapacitou cca 60 lidí, jež by nahradila tu současnou. Ta je nevhodně situována (byť sama o sobě je celkem hezká) v přízemí bytového domu v nevábném prostředí stroupežnického ulice, kde je omezená možnost parkování automobilů účastníků svatebních obřadů a dalších kulturních akcí, které jsou zde pořádány.
Umístění nové obřadní síně a uvažované multifunkční haly pro 400 lidí do parku sacré coeur podle architektonické objemové studie arch. radana hubičky se může zdát být mimo centrum. Je však nutné si uvědomit omezené možnosti získání stavebních pozemků.
V parku sacré coeur je k dispozici optimální prostor pro výstavbu obřadní síně, případně multifunkční haly, na místě bývalé mateř- ské školky. studie počítá s výhledem na protější Černý vrch a na usedlost Bertramku a její zahradu. V neposlední řadě i výhled na vilu zesnulého Karla gotta, jehož jméno by nová budova mohla nést, tuto volbu jenom podtrhuje. nezbývá než věřit, že pokud půjde vše hladce, mohli bychom se z nové obřadní síně v důstojném prostředí parku sacré coeur těšit již v roce 2022.

Josef Endal, zastupitel Prahy 5
e-mail: josef.endal@praha5.cz

Potřebujeme důstojnou obřadní síň

důstojnou obřadní síň si praha 5 určitě zaslouží. Park Sacré Coeur je trochu hůře dopravně dostupný, což by pro její obslužnost nebylo úplně ideální. Myslím si, že by obřadní síň měla být blízko centru dění. Jako jedno z možných míst bych si uměla představit barokní letohrádek portheimka. také v projektu Smíchov City se plánuje výstavba víceúčelové koncertní haly, která by mohla případně rovněž sloužit jako důstojné místo pro obřadní síň.

Nadežda Priečinská, místostarostka Prahy 5
e-mail: nadezda.priecinska@praha5.cz

Dobrý nápad, který stojí za uskutečnění

Současná obřadní síň Prahy 5 ve Stroupežnického ulici sice svého návštěvníka překvapí poměrně kultivovaným interiérem, ale přece jen umístění na rušné dopravní ulici s úzkým chodníkem bez jakékoliv rozptylné plochy pro svatebčany není příjemné a ani důstojné pro učinění tak závažného životního rozhodnutí, jakým je svatba. Praha 5 má 80 tisíc obyvatel a ti si zaslouží lepší svatební síň. Lidé, kteří volí civilní sňatek, dnes často pro svatbu vyhledávají romantická místa v přírodě či místa s výhledem, která umocní zážitek z celého dne.
Park Sacré Coeur na vršku nad Prahou 5 nabízí krásné prostředí v zeleni, jedinečnou vyhlídku na celou prahu, dobré dopravní napojení z Kobrovy ulice a také vhodnou stavební parcelu ve správě Prahy 5 s příslušnou funkcí dle územního plánu.
Domnívám se, že výstavba obřadní svatební síně na tomto místě je proto dobrý nápad, který stojí za uskutečnění. Návrh takového nového objektu bude představovat pro architekta zásadní výzvu, jak co nejlépe zhodnotit potenciál místa a pro svatební i jiné obřady nabídnout zajímavý prostor.

Zuzana Hamanová, předsedkyně Výboru územního rozvoje
e-mail: zuzana.hamanova@praha5.cz

Nová obřadní síň – včera bylo pozdě

Současnou obřadní síň ve Stroupežnického ulici č. 10 dlouhodobě považuji za bolavé místo naší městské části. Nachází se v blízkosti nepřívětivého náměstí Na Knížecí, hned na rohu je nevzhledná tržnice a obřadní síň nemá ani vlastní prostory pro parkování. Jedinou její výhodou je dobrá dostupnost MHD. Když vezmu v úvahu připravovanou výstavbu Smíchov City, která má podle developera Sekyra Group trvat až 15 let, nedovedu si další fungování naší obřadní síně vedle tohoto budoucího obřího staveniště vůbec představit. Je těžké se smířit s tím, že pro účely svateb, vítání občánků, komorních koncertů apod. nelze využít takové architektonické klenoty, jako jsou usedlost Bertramka nebo barokní letohrádek Portheimka.
Z výše uvedeného vyplývá, že vedení Prahy 5 ani nemá jinou možnost než urychleně postavit zcela novou, důstojnou obřadní síň. Věřím, že při fungování nově utvořené široké koalice se to dá stihnout do konce tohoto volebního období. Při dlouhodobém neplnění plánu investic nebude zajištění finančních prostředků problém.

Jiří Vejmelka, předseda klubu zastupitelů
e-mail: jiri.vejmelka@praha5.cz

Stavět pomníčky, nebo komplexně rozvíjet území?

Sacré Coeur je krásné místo s velkým potenciálem pro Pražany, kteří čím dál složitěji vyhledávají v centru Prahy klidná místa
k odpočinku. Městská část by měla upustit od salámových metod výstaveb zadávaných z ruky bez architektonických soutěží, uchopit území jako celek a nechat zpracovat ucelenou studii urbanistou. Je zde uvažováno o propojení parku s Mrázovkou lávkou, také je nezbytné zajistit pro pěší lepší návaznost z Plzeňské ulice, která nám pomalu začíná ožívat.
Součástí studie Sacré Coeur může být obřadní síň, i když Praha 5 už jednu má – tu pochválila i paní starostka. Na pětce je hned několik budov, kde mohou slavnostní obřady probíhat. Sto metrů od uvažovaného místa pro výstavbu síně se nachází klášter sv. Gabriela, který se prodává a disponuje ideálními prostory pro církevní i civilní svatby. Paní architektka Hamanová dokonce zpracovala studii, která řeší využití portheimky k účelům obřadní síně. Naprosto chápu, že je lákavé po sobě nechat nějaký ten „pomníček“, ale radnice by měla veřejná prostranství začít smysluplně rozvíjet a usilovat o získání historicky cenných budov, a to nejen v případě sv. Gabriela.

Štěpán Rattay, předseda Kontrolního výboru ZMČ Praha 5
e-mail: stepan.rattay@praha5.cz

Sv. Gabriel vs. Sacré Coeur

Praha 5 postrádá prostory pro kulturní a společenské účely. Vědí to občané i místní politici, kteří hledají řešení. Stavba
v Sacré Coeur je jednou z variant. Vážně se hovořilo o odkoupení Národního domu, který Praha trestuhodně prodala. Zajímavou variantou by byla výstavba obecního domu Na Knížecí po přemístění autobusového nádraží. Žádoucí je i stavba pro kulturní využití v areálu Smíchov City, v jehož projektu tato funkce schází. Problémem je cena a také realizace v příliš daleké budoucnosti.
V poslední době se však objevila nová možnost. Stávající objekt s vhodnými prostorami, vlastněný státním podnikem – areál bývalého kláštera sv. Gabriela v Holečkově ulici. Vlastníkem je Česká pošta, která areál prodává. V rámci 12 600 m2 podlahové plochy jsou sály o výměrách nad 100 m2 včetně zastřešené rajské zahrady o výměře 500 m2. Z iniciativy KDU žádá Praha 5 ministerstvo kultury a hl. město o jednání s Českou poštou s cílem zachránit tuto památku a umožnit její další využití. Participace Prahy 5 je nasnadě. Řešení máme na dosah ruky. V duelu sv. Gabriel vs. Sacré Coeur je favoritem sv. Gabriel.

Josef Cuhra, předseda klubu zastupitelů
e-mail: josef.cuhra@praha5.cz