REDAKČNÍ RADA

magazine-806073_1920

Redakční rada je komisí a poradním orgánem rady městské části. V její působnosti je dohled nad vydáváním časopisu Pětka, který vychází desetkrát ročně v nákladu 48 tisíc kusů a je distribuován do všech schránek v Praze 5. V působnosti redakční rady jsou i další komunikační kanály spravované radnicí, např. webové stránky, sociální sítě, mobilní aplikace. […]