Školy čekají opravy za desítky milionů

vylet s tajenkou

Školní rok 2016/17 skončil. Jeho největšími tématy zřejmě byly takzvaná inkluze a nový systém zápisu do mateřinek formou webové aplikace. Ve školských zařízeních zřizovaných Prahou 5 pracuje téměř 900 lidí, kteří zabezpečují předškolní a základní vzdělávání pro 7300 dětí. „Chtěl bych poděkovat ředitelkám a ředitelům našich škol, učitelům, vychovatelům, asistentům, chůvám, provozním zaměstnancům, kuchařkám školních jídelen, hospodářkám, účetním, všem zaměstnancům za odvedenou práci v uplynulém školním roce. Přeji jim, aby […]