Profesor Yoshio Sakurai představí modely domů Adolfa Loose ve Winternitzově vile (16.03.2019 - 16.06.2019)

Přednáška prof. Yoshio Sakurai v rámci výstavy Adolf Loos Modely, kterou připravil spolu se svými žáky z Tokijské university Toyo. Yoshio Sakurai popíše své poznatky a zkušenosti z cest po stavbách Adolfa Loose. Všechny domy osobně navštívil, přeměřil, vyfotografoval a spolu se svými studenty vytvořil dokonalé modely v měřítku 1:50. K jakým závěrům došel při svém výzkumu a bádání přednese […]