Jiří Plocek: Sušilova sbírka jako inspirující pokladnice symbolů (07.02.2019 18.00 - 19.30)

Přednáškový cyklus SLOVO, TRADICE A KONTEXT

Staré lidové písně mají jednoduchou a krystalickou poetiku, která okouzluje i dnešního běžného posluchače a umělce. Proč tomu tak je? Nad symbolickým sdělením a archetypickou povahou lidových písní se budeme zamýšlet na příkladu sbírky moravských lidových písní Františka Sušila. Básník a teolog shromáždil množství písní, u nichž vnímal právě tuto stránku poselství.

čtvrtek | 7. 2. 2019 | 18.00 – 19.30 hodin

Vstupné: 30 Kč

Národopisné muzeum Národního muzea (Musaion)

Letohrádek Kinských, Kinského zahrada 98, 150 00 Praha 5