Praha 5 už má svou KnihoBudku

IMG_0651

V pasáži Obchodního centra Nový Smíchov u vchodu z ulice Štefánikova byla v úterý 26. září slavnostně otevřena KnihoBudka, která nabízí k volnému vypůjčení knihy, které doplňují sami čtenáři, kteří do KnihoBudky přečtené knihy průběžně doplňují. Projekt KnihoBudky podpořilo Velvyslanectví Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a Tenisový klub Cibulka. Vlastní KnihoBudku daroval Městské části Praha 5 dnes již zesnulý mim Boris Hybner, kterého zastupovala na slavnostním aktu jeho manželka. Přítomna byla rovněž velvyslankyně Její excelence paní Jan Thompson, starosta Městské části Praha 5 Ing. Pavel Richter, zástupce starosty Bc. Lukáš Herold, radní Bc. Martin Damašek a další hosté z řad zastupitelstva a vedení Obchodního centra. Na housle zahrál Alexander Hledík a mim a žák Borise Hybnera Radim Vizváry pantomimou připomněl svého učitele.  Bc. Lukáš Herold v úvodním slově, před slavnostním přestřižením pásky, popřál budoucím čtenářům příjemné chvilky s knihou a nové KnihoBudce čilý provoz.

Zájemce, kteří mají větší množství knih k odevzdání, prosíme o odevzdání knih na Úřadu MČ Praha 5 ve Štefánikově ulici, 4. patro, Oddělení sportu,kultury a památkové péče, kancelář č. 421. Předejdete tak situacím, kdy by vedle KnihoBudky byla odložena neznámá zavazadla, jenž by ostraha obchodního centra mohla považovat za podezřelá.

Děkujeme za pochopení a věříme, že budete KnihoBudku s nadšením užívat.