Bezpečné cesty do školy

Bezpečné cesty do školy

Cílem programu „Bezpečné cesty do školy“ je ve spolupráci se Základní a Mateřskou školou U Santošky, s rodiči i zástupci veřejné správy zvýšit bezpečnost dětí při každodenních cestách do školy a podporovat je v tom, aby se dopravovaly zdravě a ekologicky pěšky, na kole, na koloběžce nebo veřejnou dopravou. Program probíhal pod záštitou organizace Pražské matky a za podpory hlavního města Prahy.

V budově školy se konalo slavnostní předání dopravní studie „Bezpečné cesty do školy“, kterou vypracovala společnost DIPRO, spol. s r.o. (Dopravní a inženýrské projekty – projektová, inženýrská a konzultační kancelář). Dopravní projektanti představili ředitelství školy a Městské části Praha 5 dopravní studii, která bude sloužit jako základní podklad pro realizaci. Jednu studii převzala ředitelka školy RNDr. Martina Říhová a druhou zástupce starosty Městské části Praha 5 Mgr. Vít Šolle.

Projekt „Bezpečné cesty do školy“ nejprve probíhal v režii dětí, rodičů a pedagogů. Děti i rodiče vyplnili dotazníkové formuláře a zakreslili do mapek své cesty do školy včetně míst, na kterých se necítili bezpečně. Děti poté společně s pedagogy výsledky zpracovali a vytvořili přehlednou mapku se seznamem kritických míst. Na základě těchto výsledků následně proběhl monitoring kritických míst, na kterém se podílely i žáci 9. tříd. Výsledky monitoringu byly jedním z hlavních podkladů pro zpracování dopravní studie společností DIPRO, která má za cíl vytvořit návrh na opatření ke zvýšení bezpečnosti v okolí školy.