Parky, hřiště a sportoviště zkrásní

Dětská hřiště a sportovišť_Prazskeho ul, Dopravni hriste - pudorys

Nové trampolíny, balanční polokoule, kreslící tabule, herní sestavy, dopravní hřiště a mnoho dalšího. Tak by se měly proměnit prázdné a nevzhledné asfaltové plochy, které byly v minulosti postavěné pro děti „na hraní“.

Na úpravu dětských hřišť, sportovišť a tří veřejných parků byly z prostředků Magistrátu hl. m. Prahy a městské části Praha 5 uvolněny prostředky ve výši 150 milionů korun, což je historicky nejvyšší investice.

„Některá stávající dětská hřiště jsou zcela nevyhovující, proto jsme se rozhodli pro jejich nákladnou rekonstrukci. Stanou se z nich multifunkční venkovní prostory především pro dětské volnočasové aktivity. Věříme, že se naplní naše hlavní ambice – přilákat děti ven, odtrhnout je od tabletů a počítačů a naučit je hrát si venku, tak jako jsme byli zvyklí my, třeba skákat panáka,“ uvedl 1. zástupce starosty Prahy 5 Martin Slabý (ANO).

„Nová hřiště budou krásně barevná, získají atraktivní barevné herní prvky, jejich povrch bude navíc mnohem bezpečnější. Použitá pryžová úprava snižuje rizika spojená s možnými pády na minimum,“ dodal Slabý.

Jakkoliv MČ Praha 5 zmíně- nou rekonstrukcí cílí především na děti, sportoviště mohou využívat i dospělí. Z názvu dětské hřiště logicky vyplývá, že jeho vybavení je určeno pro určitou věkovou skupinu. Jednotlivé herní prvky jsou podle nároků na motoriku a dovednosti dětí již výrobci doporučeny pro různé věkové kategorie, například od jednoho roku do osmi let a tak dále. „Starší děti nebo dospělé nebudeme lákat na hřiště do prolézacího tunelu nebo na houpací pružinu ve tvaru molekuly. Rozhodně jim ale budou vyhovovat zmodernizovaná sportoviště. Nabídnou oblíbené venkovní posilovací stroje, volejbalový kurt vhodný i pro nohejbal, hřiště na malou kopanou, streetballovou desku nebo beachvolejbalové hřiště,“ uzavírá 1. zástupce starosty.

KTERÉ PARKY A SPORTOVIŠTĚ ČEKAJÍ ÚPRAVY

 • park Santoška (počítá se s nákresem dopravního hřiště)
 • park Klamovka (včetně obnovy dětského hřiště)
 • park Mrázovka
 • sportoviště a dětské hřiště Dreyerova na Barrandově
 • workoutové sportoviště Štěpařská
 • sportoviště a dětské hřiště Lipského
 • sportoviště a dětské hřiště Hamsíkova – Brdlíkova v Motole
 • sportoviště Lohniského
 • sportoviště Krškova
 • sportoviště Pod Žvahovem
 • sportovní a relaxační areál Okrouhlík
 • dětské hřiště Klamovka