Jak učinit cestu do školy bezpečnější

Bezpečně do škol

Bezpečnost dětí patří mezi základní atributy jejich pobytu ve školách. Neméně důležitá je ale i cesta do těchto zařízení, což si uvědomuje také radnice Prahy 5.

A právě proto vznikl ve spolupráci se Základní a Mateřskou školou U Santošky a rodiči dětí program „Bezpečné cesty do školy“. Jeho cílem je zvýšit bezpečnost dětí při každodenních cestách do školy a podporovat je v tom, aby se dopravovaly zdravě a ekologicky – pěšky, na kole, na koloběžce nebo veřejnou dopravou. Program se realizoval pod záštitou organizace Pražské matky a za podpory hlavního města Prahy.

Monitoring rizikových míst

Projekt „Bezpečné cesty do školy“ nejprve probíhal v režii dětí, rodičů a pedagogů. 19. června 2017 se uskutečnil dopravní průzkum ve vybraných problémových lokalitách v okolí školy. Průzkumu se zúčastnilo zhruba 21 dětí ze ZŠ U Santošky. Průzkum byl zaměřen zejména na sledování intenzity dopravy a chodců na přechodech a chování jednotlivých účastníků dopravy v okolí přechodů. Výsledky průzkumu prokázaly tvrzení rodičů a žáků z dotazníkového šetření. Na základě průzkumu byla navržena opatření pro zlepšení dopravní situace v okolí školy.

„Děti společně s pedagogy vytvořily přehlednou mapku se seznamem kritických míst. Na základě výsledků následně proběhl monitoring těchto míst, na kterém se podíleli i žáci 9. tříd. Výsledky monitoringu byly jedním z hlavních podkladů pro zpracování dopravní studie,“ informoval zástupce starosty Prahy 5 Vít Šolle (KDU-ČSL).

Dotazníkový průzkum ukázal, že se 29 procent dětí necítí při své cestě do školy bezpečně. Důvodem byly zejména nebezpečné přechody pro chodce, silný provoz, ale i přítomnost podezřelých osob v okolních parcích. V blízkosti školy v ulici Na Skalce je umístěno Kontaktní centrum Sananim, které soustřeďuje drogově závislé osoby. Podobně odpovídali i rodiče.

Pětice kritických míst

Z průzkumu vyplynulo pět nejvíce kritických míst. Jde o:

  • světelně řízený přechod nad školou a jeho okolí;
  • křižovatku ulic U Santošky, Na Březince a Bieblova;
  • křižovatku ulic U Santošky, Na Zatlance a Ostrovského;
  • křižovatku ulic U Santošky a U Nikolajky;
  • oblast Malvazinky.

Mezi hlavní problémy patří krátké signály „zelené“ pro chodce, chaotické parkování u školy, velmi dlouhé přechody odporující normě, dodržování rozhledových poměrů, celková nepřehlednost či neuspořádanost. „Považuji za důležité, aby se konkrétní opatření projevily v čase tak, aby děti, které se na projektu aktivně podílí, měly možnost poznat výsledek. V minulosti to tak vždy nebylo a navrhované úpravy se realizovaly až v době, kdy děti již chodí na střední školu,“ řekl radní pro dopravu Prahy 5 Tomáš Homola (DJK).

Návrh řešení

Pracovní skupina, kterou tvořily Pražské matky, Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, ROPID a Policie České republiky, preferuje pro všechna kritická místa dělicí ostrůvky z důvodu zajištění bezpečnosti dětí při přecházení vozovek při velkém provozu, vyhrazený jízdní pruh bez jízdních kol a redukci počtu stání typu K+R na 1+1.

Organizace Pražské matky spolu s ministerstvem životního prostředí propaguje bezpečnou pěší chůzi dětí do školy a ze školy. „Děti oceňují aktivitu chůze a zjišťují, že při ní zažijí více legrace než při pasivním odvozu rodiči autem,“ dodala Blanka Klimešová z Pražských matek.