Vidoule: Studie přispěje ke kultivaci území

Vidoule

Doposud zpustlé území Vidoule směřuje ke své proměně. Pomoci má i zpracování urbanisticko-krajinářské studie z dílny studia Reaktor.

Kultivace veřejného prostoru je v dnešní době fenomén, jejž vítají nejen občané, ale také městští zastupitelé, kterým není lhostejné prostředí, v němž žijí. Městská část Praha 5 se proto ve spolupráci s architektonickým studiem Reaktor pustila do řešení vzhledu 105 hektarů dosud zanedbaného přírodního parku Vidoule. Společnými silami chtějí vytvořit území sloužící k plnohodnotnému rekreačnímu využití.

Ochrana před developery

Dosud zpustošený park se má v nadcházejících letech představit občanům v novém kabátě. „Budeme hledat takové řešení, aby vznikl reprezentativní a hodnotný přírodní park, který umožní setkávání lidí, trávení volného času a sportovně-rekreační aktivity při zachování hodnot místní přírody,“ představil vizi architekt Jan Kačer ze studia Reaktor.

Na projektu Vidoule spolupracuje s týmem, se kterým se mu práce při zvelebování veřejného prostoru již osvědčila. Spolu s kolegy mají za sebou úspěšné projekty, jako jsou například lázeňské parky a revitalizace lázeňské stezky v Janských Lázních, naučná stezka okolo rybníku Olšina na Šumavě nebo rekreační areál Lonkovka v Pardubicích. Ostatně s městskou částí Praha 5 nespolupracují poprvé – v minulosti se studio Reaktor podílelo na revitalizaci „plácku“ a komunitní zahrady v Hlubočepech.

„Záchrana Vidoule byla jednou z priorit, kterou jsme měli při vstupu na radnici. Jsem rád, že se ukázalo v krátké době, že to nebyly plané sliby a záchrana už má první dílčí kroky za sebou. Ještě nás čeká hodně práce, ale výsledek bude stát za to. Je to unikátní přírodní prostor nejen v rámci Prahy 5, ale i celého hlavního města, proto se musí před developery uchránit,“ prohlásil 1. zástupce starosty Martin Slabý (ANO).

Slovo také pro občany

Při řešení projektu Vidoule je kladen důraz především na zachování přírodního charakteru celého parku. „Návrh musí prověřit vhodnost funkční náplně rekreačního území. Podmínkou je nalézt takové řešení, které nebude vyžadovat změnu platného územního plánu hlavního města, tedy vyhoví stávající funkční náplni a zároveň naplní požadavky zásad územního rozvoje v oblastech Vidoule, Cibulky a Motola,“ vysvětlil Martin Slabý.

Studie je řešena v postupných krocích: analýza–návrh– čistopis. Přírodní areál je momentálně podrobován pečlivé analýze architektů. Následovat bude představení návrhu, jakým směrem se má budoucnost Vidoule ubírat a jak ji co nejlépe přizpůsobit potřebám obyvatel.

I ti se ostatně dostanou ke slovu. Na závěr každé fáze proběhne vždy veřejné projednání a prezentace.

„Názor veřejnosti je pro nás velmi důležitý. Jsme otevřeni postřehům místních občanů. Proto jsme také mezi naše aktivity zařadili komentovanou prohlídku po Vidouli,“ informoval Jan Kačer. Ta se konala 17. března pod taktovkou zkušeného průvodce, architekta Petra Kučery. V doprovodu dalších architektů a architektek ze studia Reaktor a zástupce starosty Martina Slabého mohli obyvatelé Vidoule a okolí nahlédnout pod pokličku dávné historie parku a dozvědět se něco o přírodě, bunkrech a mnoho dalšího.

Architekti studia Reaktor také nabízí možnost osobního setkání se zájemci, kteří o problematice parku Vidoule chtějí podrobněji diskutovat.

Občané Prahy 5 mohou sledovat dění o Vidouli na webových stránkách radnice Prahy 5 v rubrice Vidoule http://praha5.cz/cs/sekce/vidoule/ nebo také na facebookové stránce studie Vidoule (www.facebook.com/vidoule) a na facebookové stránce městské části Prahy 5 (https://www.facebook.com/mcpraha5/).