Andělská matiné na podzim s českou hudbou

Andělská matiné_Autorka projektu Tereza Dudková a zástupce starosty Lukáš Herold

Oblíbený cyklus koncertů pro seniory vzdává v obou podzimních programech hold české hudbě. 27. září si posluchači budou moci vyslechnout dílo zralého Smetany (Z domoviny) v kontrastu se Sonátou F-dur mladičkého Griega, v druhé půli se potkají Dvořákovy Romantické kusy a Bizetova Carmen, ve virtuózní úpravě houslisty Pabla Sarasateho, jemuž Dvořák dokonce jednu ze svých skladeb věnoval.

Hrají Luboš Dudek, housle, Václav Mácha, klavír. O měsíc později, 25. října, zpěvačka Lucie Silkenová provede publikum českou písňovou tvorbou autorů neprávem opomíjených, v druhé půli se otevře svět opery. To vše za citlivého doprovodu klavíristy Jana Duška.

Setkáme se jako vždy koncertním sálu ZUŠ Štefánikova 19. Záštitu nad projektem převzal místostarosta Prahy 5 Lukáš Herold. Koncerty začínají vždy v 15 hodin. Vstupenky jsou pro seniory zdarma, ale je nutné si je rezervovat, a to od 1. září buď na tel. čísle 723 117 050, nebo na emailu: andelskaMatine@gmail.com. Více informací na www.pontesmusici.cz