Mediační dohoda, která upravuje zástavbu v okolí parku Klamovka, pokračuje dál

park klamovka

Už dva roky se vedou jednání o tom, jak bude vypadat okolí parku Klamovka, který je v majetku městské části Praha 5. Investor Vilapark Klamovka totiž před patnácti lety koupil pozemek sousedící s parkem se záměrem zde postavit obytné domy. To pochopitelně vzbudilo zájem veřejnosti, proto vloni i předloni proběhla trojstranná jednání o podmínkách výstavby. Zúčastněnými stranami byly investor, městská část Praha 5 a Spolek za záchranu Klamovky. Vloni přinesla společná jednání výsledek – Mediační dohodu.

Výsledek dohody znamená zástavbu v rozsahu výrazně menším, než dovoluje stávající územní plán. „Proto jej za stávající situace považujeme za lepší řešení, než výstavbu bez omezení,“ konstatoval starosta Prahy 5 Daniel Mazur. Dohoda totiž zavazuje zmenšit původní záměr, tedy z koeficientu míry využití „E“ na koeficient maximálně „D“. Dále, že v 1. fázi bude zahrnovat 3 domy o výšce 6 NP. Navíc investor vybuduje veřejné dětské hřiště a rezervuje 1100 mvelkou část pozemku pro budoucí využití městské části na „zařízení pro výuku a výchovu dětí a mladistvých“.

O samotném parku máme jasno a rozhodně nemáme zájem na tom, aby byl park jakkoliv poškozen, natož aby ho nahradila nějaká zástavba. V parku Klamovka se tedy žádné domy stavět nebudou. O okolí parku ale už musíme jednat a myslím, že naše společná jednání s investorem i spolkem přinesla racionální a kompromisní výsledek, který dává plány investora do souladu se zájmy městské části,“ domnívá se starosta Prahy 5 Daniel Mazur.

Výsledek Mediační dohody byl však nedávno ohrožený, protože Spolek Za život lidskej vloni v říjnu podal k Městskému soudu v Praze žalobu proti rozhodnutí správního orgánu, kterým je Odbor stavebního řádu Magistrátu hl. m. Prahy. A podle článku 9 Mediační dohody je společnost Vilapark Klamovka oprávněna od dohody odstoupit, pokud nějaký „další subjekt napadne správní řízení vedoucí k realizaci projektu tak, jak bylo domluveno v rámci Mediace“. Proto starosta Prahy 5 Daniel Mazur a předseda Spolku za záchranu Klamovky Ilja Mráček odeslali společný dopis předsedovi Spolku Za život lidskej Janu Šírovi s žádostí o stažení žaloby, aby projekt mohl proběhnout podle domluvy dosažené v rámci mediace. „Pro městskou část a její občany je žádoucí v místě zachovat zeleň a rezervovat prostor pro veřejnou vybavenost a zároveň je pro budoucnost obytného území důležité, aby se případná zástavba do oblasti co nejlépe zařadila. Mediační dohoda představuje právě kompromis, který je lépe naplnit než opustit,“ uzavírá starosta Mazur.

Pro všechny účastníky Mediační dohody to nakonec dopadlo dobře. Městský soud v Praze totiž zamítl žalobu Spolku za Život lidskej a podle slov jednatele Vilaparku Klamovka Ondřeje Buršíka to znamená, že Mediační dohoda platí i nadále a investor může pokračovat v přípravě projektu plně v souladu se závěry dohody.