Pro doprovod malých neplavců nabízí MČ Praha zvýhodněné vstupné do aquaparku

Happy infant baby boy enjoying his first swim in pool

Bojí se vaše ratolest ve věku od jednoho roku do tří let vody a vy jste zodpovědný rodič, který nezastává metodu, že se naučí plavat, když ho „hodíte do bazénu“? Pak právě pro vás připravila MČ Praha 5 ve spolupráci Aquaparkem Barrandov výhodné vstupné pro „seznamování se s vodou“ v brouzdališti.

 Od března do června 2019 zaplatí dospělý, který se od úterý do pátku v čase od 6 :00 do 11:30 hodin rozhodne doprovodit (a hlídat) „bázlivého prcka“ v brouzdališti, kde si „osahá, co voda dělá” za vstup pouze 40 Kč/ 100 minut(místo obvyklých 85 Kč/100 minut.)

 Nižší cenu za doprovod dítěte do brouzdaliště v Aquaparku Barrandov mohou rodiče uplatnit po předložení tzv. plavenky.

  •  Podmínkou pro získání zlevněné vstupenky je trvalé bydliště rodiče na městské části Praha 5.

Plavenka bude vydávána na základě ověření trvalého bydliště v občanském průkazu.

  • Plavenka je přenosná – rodiče mohou využít možnosti nahlásit další 3 dospělé osoby, které budou děti doprovázet.

Výdej plavenek

Den Čas Místo výdeje
 pondělí a středa 8:00 – 18:00 ÚMČ Praha 5, nám. 14. října 4, v kanceláři č. 216
a každé sudé úterý 8:00 – 12:00 Poliklinika Barrandov, Krškova 807, suterén č. dveří BS 034

 

DůležitéPřipomínáme, že zvýhodněné vstupné je určeno k využití vnitřního (a za teplého počasí i venkovního) dětského brouzdaliště. Nevztahuje se na využití bazénu.

Návštěvníci Aquaparku Barrandov jsou povinni se řídit pravidly provozovatele, které jsou vyvěšeny na recepci u vstupu do objektu.

 

  • Tímto pilotním projektem s platností od března do června 2019 radnice chce ověřit zájem rodičů o nabízenou aktivitu pro jejich děti. V případě kladných ohlasů je připravena hledat další možnosti rozšíření nabídky.