Výstava Muzea v přírodě – za poznáním i odpočinkem  (02.11.2017 - 31.12.2017)

Český svaz muzeí v přírodě připravil výstavu propagující fenomén muzeí v přírodě. Prezentace pojednává na desítce bannerů o historii muzeí v přírodě v ČR se zahraničním přesahem, neopomenutelné je vnímání jejich funkce odborné, prezentační, naučné, ale i relaxační. Dále je představena velká rozmanitost členských muzeí Českého svazu muzeí v přírodě i obecně. Výstavu připravil na […]