V Praze začne mobilní svoz nebezpečného odpadu

Nebezpečný odpad_m

Rozpouštědla, kyseliny, zářivky, baterie, zbytky čisticích prostředků a nově rovněž použité jedlé oleje a tuky (v uzavřených PET lahvích) mohou občané Prahy od víkendu odevzdávat na mobilních stanovištích – auta zastaví většinou na parkovištích nebo křižovatkách. Harmonogram pro celé území hlavního města najdete zde. Harmonogram pro MČ Praha 5 je uveden níže (a v příloze […]