Kontakt

Vydavatel:

Městská část Praha 5
IČO: 00063631

Nám. 14. října 1381/4
150 22    Praha 5

e-mail:  redakce@praha5.cz

www.praha5.cz

Za věcnou správnost textu odpovídají autoři. Zveřejněné příspěvky nemusejí vyjadřovat názor redakce. Nevyžádané příspěvky se nevracejí.