Dům sociálních služeb na Neklance nabízí léčivou sílu příjemného prostředí

Aktivizace  na neklance

Dům sociálních služeb s pobytovým odlehčovacím zařízením Na Neklance 15 prošel i loni dalšími velkými změnami, které usnadnily a zefektivnily provoz domu a zvýšily bezpečí klientů. Zároveň se pro ně podařilo vytvořit příjemné stimulující a aktivizující prostředí. Klienti, kteří sem přicházejí, ať na krátkou dobu, či na delší přechodný pobyt z důvodu potřeby odlehčení rodině pečující o seniora anebo omezení schopnosti seniora samotného se o sebe postarat, potřebují vstřícné zázemí […]