ZŠ a MŠ Barrandov: Radnice podpořila dopravní výchovu

18_19_Otevření dopravního hřiště ZŠ Chaplinova

Zrekonstruované dopravní hřiště pro Základní a Mateřskou školu Barrandov I na Chaplinově náměstí začalo sloužit žákům i veřejnosti. Opravou chce radnice pátého obvodu zkvalitnit podmínky výuky dopravní výchovy nejen žáků základních škol zřizovaných městskou částí Praha 5, ale i široké veřejnosti, která má možnost ve stanoveném čase hřiště navštěvovat. Děti se zde setkávají s větším […]