Žáci ze ZŠ Radlická zkoumají mikroklima okolí školy

Kromě dopravní struktury Radlické žáci měřili vlhkost a teplotu vzduchu na Radlické i v lesíku, měřili vsákavost vody jednotlivých povrchů (beton, tráva les) a měli možnost pracovat i s termokamerou. 

Mikroklima okolí školy je dlouhodobý projekt od Ekocentra Koniklec. Žáci zažijí netradiční výuku mimo školní lavice, zkoumají kvalitu ovzduší, přítomnost, funkci a kvalitu vody a zeleně a získají znalosti o životním prostředí ve svém okolí. Letos je do projektu zapojeno 11 základních škol z různých městských částí. Z Prahy 5 se do projektu zapojila základní škola Radlická […]